Contact
  1. Chance@home ziekenhuiszorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Chance@home is ziekenhuiszorg die thuis gegeven wordt door gespecialiseerd IC/CC - verpleegkundigen.

 Isala biedt deze vorm van zorg aan patiënten:

  • met hartfalen
  • na een acuut infarct op basis van 1 VD
  • bij een longembolie met een lage complicatiekans
  • met een pneumothorax

Voorwaarde voor Chance@home-zorg is dat de patiënt binnen een straal van dertig kilometer van Isala Zwolle woont.

Verschillende zorgprocessen

Medicamenteuze i.v. thuisbehandeling

De thuisbehandeling Chance@home is geschikt voor gediagnostiseerd hartfalen. De praktijk wijst uit dat patiënten met hartfalen bij een heropname steeds langer moeten worden opgenomen voor behandeling en herstel, terwijl herstel en behandeling ook thuis kan plaatsvinden. Chance@home biedt ziekenhuisverplaatste zorg met als groot voordeel dat de patiënt thuis kan blijven en evengoed ziekenhuiszorg krijgt. De patiënt krijgt via een infuus diuretica toegediend. Dagelijks wordt de patiënt bezocht door een Chance@home verpleegkundige: met controle van bloeddruk, pols, gewicht, lichamelijk onderzoek en controle van de nierfunctie. Indien nodig is er overleg met de hoofdbehandelaar in de kliniek en wordt het beleid aangepast.

Thuisbezoek 1 week na ontslag

Indien de patiënt met hartfalen klinisch is gerecompenseerd wordt hij/zij 1 week na ontslag door een Chance@home verpleegkundige thuis bezocht: er vindt controle plaats van bloeddruk, pols, gewicht, lichamelijk onderzoek, controle van de nierfunctie en medicatie. Indien nodig vind er overleg plaats met de cardioloog naar aanleiding van het thuisbezoek.

Thuisbehandeling Short stay: ontslag na infarct

Voor patiënten na een acuut hartinfarct – dit betreft eenvatslijden waarbij interventie is uitgevoerd. De patiënt blijft 24 uur na infarct voor observatie in de kliniek en gaat met ontslag vanaf de hartbewaking.

  • Dag 1 na ontslag wordt de patiënt thuis bezocht door een Chance@home verpleegkundige waarbij de controles zullen plaatsvinden.
  • Dag 2 wordt de patiënt nog gebeld. Indien nodig komt de Chance@home verpleegkundige de volgende dag ook nog langs.

Thuisbehandeling longembolie

Longpatiënten met longembolie met een lage complicatiekans: de patiënten worden na 1 nacht klinische observatie 4 dagen thuis behandeld door Chance@home. Er vindt controle plaats van bloeddruk, pols, benauwdheids- / pijnklachten en dosering acenocoumarol in overleg met de trombosedienst Isala. Patiënten waarbij een behandeling met NOAC is voorgeschreven, worden niet behandeld door het Chance@home team.

Thuisbehandeling pleura-/luchtlekkage

Patiënt heeft een pleuradrain en Thopaz pomp – hij/zij wordt dagelijks bezocht door een Chance@home verpleegkundige. Er vinden controles plaats en indien nodig overleg met de hoofdbehandelaar (longarts).

Bereikbaarheid

De Chance@home verpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week: (038-4242700.

De patiënt kan te allen tijde telefonisch contact opnemen met de verpleegkundige. Zij worden geïnformeerd over de gang van zaken en hebben een thuisbehandelmap met de nodige informatie en instructie indien zich klachten voordoen. De verpleegkundige is ook voor de verwijzer te allen tijde bereikbaar.

Hoofdbehandelaar

De Chance@home-verpleegkundigen werken onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar:

  • Cardioloog
  • Longarts

Indien nodig, kan de Chance@home verpleegkundige in overleg met de patiënt en hoofdbehandelaar besluiten tot ziekenhuisopname. De thuisbehandeling valt onder ziekenhuisverplaatste zorg, wat in houdt dat er geen verdere (aanvullende) actie van de huisarts wordt verwacht.

Contact met de huisarts

Bij de start en aan het eind van de thuisbehandeling stellen wij de huisarts van de patiënt op de hoogte via een digitale fax. De huisarts krijgt dan een brief via de (beveiligde) fax van Chance@home ter kennisgeving van de ziekenhuisverplaatste zorg.