Contact
  1. Column: In continu verbinding staan met de patiënt
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In het boek Algoritmes aan de macht schetst wiskundige Hannah Fry een wereld die is overgenomen door algoritmes en robots. Daarin vraagt zij zich af wat straks nog de toegevoegde waarde van de mens is wanneer machines alles beter kunnen.

Jan Gerard Maring, programmadirecteur Connected Care Center

Foto: Jan Gerard Maring

Verontrustend? Misschien. Tegelijkertijd: een supercomputer met alle kennis over ziekte en gezondheid, die binnen paar seconden analyseert wat een patiënt mankeert en welke behandeling daar het meest succesvol bij is, wie wil dat nu niet?

Thuis wanneer het kan

Het is een lonkend perspectief en daarom kunnen we niet anders dan meegaan in die transformatie. Een beweging die ook in de nabije toekomst zijn vruchten gaat afwerpen. Patiënten willen graag zorg thuis. Zeventig procent van de groep die we in ons ziekenhuis hebben gevraagd, verkiest waar mogelijk een vorm van virtuele zorg boven een fysiek bezoek aan het ziekenhuis. Andere branches hebben ons al geleerd dat het heel gebruikelijk is om vragen te stellen via e-mail of te videobellen voor een consult, zonder daar een halve dag voor vrij te hoeven nemen. Toch vragen veel ziekenhuizen hun patiënten nog steeds langs te komen voor een contactmoment met de specialist, terwijl een e- of videoconsult prima zou volstaan.

Thuis wanneer het kan, in het ziekenhuis als het moet. Los van het gemak voor de patiënt weten we natuurlijk ook dat er een heel duidelijke noodzaak is om e-health en andere vormen van zorg aan huis te omarmen: Er is toenemende schaarste aan mensen die aan het bed staan, aan geld en middelen om door te gaan op de manier zoals we het nu doen. Gelukkig is er dankzij alle technologie al ontzettend veel mogelijk. Zo’n veertig procent van de huidige ziekenhuiszorg kan in concept naar huis verplaatst worden. Dat vraagt alleen wel een andere manier van denken en organiseren van een nog in stenen denkend ziekenhuis.

Connected Care Center

In Isala hebben we in 2019 het Connected Care Center opgericht, dat als vliegwiel voor de Connected care in ons ziekenhuis en vooral ook daarbuiten moet dienen. Met connected care bedoelen we alle vormen van zorg buiten het ziekenhuis waarmee we in verbinding staan met de patiënt. In dat kader zijn we bezig een digitale schil om ons ziekenhuis heen te bouwen. Een belangrijke recente stap in die ontwikkeling daarvan is de samenwerking met Sananet, aanbieder en ontwikkelaar van telemonitoringsprogramma’s. Hierdoor hebben we straks de beschikking over tientallen zogenoemde e-coaches.

De e-coaches zijn vooral interessant voor chronische zieke mensen met een hoge ziektelast, die ook nog eens variabel is. Juist bij die onvoorspelbare ziektes waarbij symptomen soms opvlammen en dan weer een lange tijd naar de achtergrond verdwijnen, kan monitoring op afstand zinvol zijn. De patiënt voert zelf een paar simpele metingen uit en zet deze in het systeem. Bij afwijkingen geeft het systeem adviezen of zoekt het contact met zorgverleners in het ziekenhuis. Anderzijds kan de patiënt ook zelf een consult aanvragen. Dankzij deze continue verbinding met de patiënt kunnen we toenemende ziektelast sneller signaleren, de patiënt sneller naar ons toe halen en ziekenhuisopname voorkomen. De patiënt neemt de regie zelf in handen en krijgt hierdoor de kans op een minder door ziekte én ziekenhuis gedomineerd leven.

Meer informatie

Deze column is geschreven door Jan Gerard Maring, ziekenhuisapotheker en programmadirecteur Connected care van Isala in Zwolle, in samenwerking met Skipr. Bij Innovatie & Connected care vindt u meer informatie.

Gerelateerd nieuws