Contact
  1. 'Communiceren met patienten is het belangrijkste'
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Laten we allemaal doen waar we het beste in zijn. Die afspraak vormt de basis voor de oprichting van het Isala Beweegcentrum (IBC), waarin orthopeden, sportartsen en revalidatieartsen nauw samenwerken. Het doel van die samenwerking? De patiënt het zo makkelijk mogelijk maken.

Sportarts Tom Brandon

‘Zijn we alle drie evengoed in hetzelfde?’, aldus sportartsTom Brandon. ‘Nee, natuurlijk niet. We versterken elkaar juist omdat we in hetzelfde spectrum andere kwaliteiten hebben. Daarom hebben we er voor gekozen om met onze drie specialismen nauw samen te werken. En dat betekent een groot voordeel voor de patiënt.’

‘Orthopeden zijn het beste in het analyseren en behandelen van specifieke aandoeningen. En revalidatieartsen zijn juist weer erg goed in het helpen van mensen die al lange tijd niet meer mee kunnen doen in het gewone dagelijkse leven. Een belangrijk onderdeel van hun werk is het communiceren met patiënten. Ook voor ons sportartsen is dat één van onze belangrijkste instrumenten: het praten met én motiveren van patiënten.’

Makkelijk voor de patiënt

Vaak verwijst een huisarts de patiënt in eerste instantie door naar een specialist en kan hij of zij dat prima beoordelen. Vervolgens vindt er bij ons aan de poort nogmaals een vorm van triage (beoordeling van klachten) plaats. Soms kan het zijn dat wij met onze kennis een patiënt toch beter bij één van onze andere twee collega-specialisten vinden passen. Dat kunnen we dan heel snel met de desbetreffende huisarts afstemmen.’

‘Ook naar aanleiding van een eerste afspraak met een patiënt kunnen we er bijvoorbeeld voor kiezen hem of haar alsnog door te verwijzen naar één van de andere specialismen binnen het IBC. Daarvoor hoeven we een patiënt dan niet eerst weer terug te sturen naar de huisarts, hij of zij kan heel gemakkelijk een afspraak maken met de andere specialist.’ 

‘Iemand hoeft dus niet lang te wachten op een nieuwe afspraak. En het komt ook voor dat we met elkaar meekijken bij een patiënt. De afspraak is dat dat heel snel gebeurt, uiterlijk binnen twee weken. Het centrum is er volledig op ingericht om het de patiënt zo makkelijk mogelijk te maken.’

Langdurige lage rugklachten

Zowel de orthopedisch chirurgen, sportartsen en revalidatieartsen houden zich bezig met langdurige lage rugklachten. Iedere specialist benadert het probleem op een andere manier. Tom Brandon is één van de sportartsen met specialisatie in de zogeheten aspecifieke lage rugklachten. Komende tijd besteden we meer aandacht aan de benadering van de sportarts bij deze klachten. Houd onze social media kanalen in de gaten.

Meer weten over het IBC?