Contact
  1. “Complexe wondzorg in de huisartsenpraktijk” wint Prijs voor kwaliteit en veiligheid

Het project “Complexe wondzorg in de huisartsenpraktijk” is winnaar van de jaarlijkse Prijs voor kwaliteit en veiligheid van Isala. Projectleider Marja Zwaan en verpleegkundig specialist Evelien Harink namen de prijs tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in ontvangst.

Winnaars Marja Zwaan en Evelien Harink

‘Wij zijn ongelooflijk blij en trots op deze erkenning’, reageert Marja vlak na de uitreiking. ‘Het succes van dit project is mede te danken aan de samenwerking met enthousiaste huisartsen. Hierdoor kunnen inmiddels 50.000 patiënten gebruik maken van deze zorg in de eerste lijn. Komend jaar gaan we verder uitbreiden.’

Verplaatsing complexe wondzorg

Onder aanvoering van vaatchirurg Jacques Oskam van het Isala Wondexpertisecentrum (WEC) - die niet bij de uitreiking aanwezig kon zijn -, verpleegkundig specialist Evelien Harink, projectleider Marja Zwaan en in samenwerking met verschillende huisartsen en Qualityzorg, is de complexe wondzorg in de regio de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Qualityzorg is een gespecialiseerde thuiszorgorganisatie op het gebied van wondzorg.

Het project startte met een pilot bij de huisartsenpraktijk in Heerde, waarna praktijken in Heino, Genemuiden, Wezep en Elburg volgden. Verpleegkundigen specialisten zoals Evelien draaien samen met doktersassistentes speciale wondzorgspreekuren in de huisartsenpraktijken. Juist die multidisciplinaire aanpak is de sleutel tot het succes van dit project. De verpleegkundig specialist en chirurg geven in de huisartsenpraktijk bijscholing over complexe wondzorg, wat de kwaliteit van wondzorg verbeterd en ervoor zorgt dat er minder onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis zijn. Wat ook weer een kostenbesparing oplevert.

Eén jaar na de start van de pilot behandelen de verpleegkundig specialist samen met de doktersassistent in de huisartsenpraktijken veel patiënten die complexe wondzorg nodig hebben, en verwijzen ze nog maar 14 procent van de patiënten door. Dit ligt ver onder het landelijk gemiddelde van circa 35 procent. Het uiteindelijke doel is om 80 procent van de complexe wondzorg bij de huisartsenpraktijken onder te brengen.

Scoren

Het project scoort volgens de Cliëntenraad op drie belangrijke punten: Betere zorgresultaten, zorg dichtbij als het kan, en zorg betaalbaar houden. Voorzitter Ton van den Berg: ‘De verplaatsing van complexe wondzorg is een toonbeeld van goede samenwerking tussen zorgverleners binnen en buiten Isala. De samenwerking met huisartsen leidt ertoe dat de drempel voor patiënten verlaagt. Een veelbelovend initiatief, dat erom vraagt om verder door te ontwikkelen. Wij juichen dat als Cliëntenraad van harte toe!’

Bekijk ook het filmpje van het Ministerie van VWS in het kader van "De juiste zorg op de juiste plaats", waar Isala deel van uitmaakt. 

Lees ook deze artikelen over de ontwikkeling van complexe wondzorg in de huisartsenpraktijk: Ziekenhuiswondzorg in de huisartsenpraktijkWondzorg van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk,‘Wondzorg in Nederland moet beter en menselijker’

Prijs voor kwaliteit en veiligheid
De Cliëntenraad van Isala reikt jaarlijks de Prijs voor kwaliteit en veiligheid uit aan een groep of persoon die een impactvolle verbetering in de zorg heeft gerealiseerd. Daarbij let de Cliëntenraad met name op concreet merkbare verbetering voor de patiënt én vereist dat deze verbetering meetbaar is en een voorbeeld voor anderen. Binnen Isala zijn er veel zorgprofessionals die individueel, maar meestal in groepsverband, initiatieven ontwikkelen die een grote sprong voorwaarts betekenen voor de kwaliteit van behandeling van patiënten.