Contact
  1. Continu verbeteren werpt vruchten af
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Vrijdag 9 november is de jaarlijkse AD-top100 van ziekenhuizen uitgekomen. 15 november volgt Elsevier's Beste ziekenhuizen. Isala kijkt hoe zij ervoor staat; Gebaseerd op eigen gegevens vergeleken met alle Nederlandse ziekenhuizen. Dat toont aan dat Isala bij de beste 25% van de Nederlandse ziekenhuizen hoort.

Specialisten Isala steken duimen op

Verbeterprojecten

Mariëlle Masselink, leidinggevende bij Centrum voor Verbeteren en Innoveren (CVI): 'We mogen trots zijn op alle verbeteringen die we met elkaar hebben bereikt binnen alle specialismen. We zien bijvoorbeeld dat verbeterprojecten leiden tot vereenvoudiging –en daarmee versnelling- van zorgprocessen. Zo is de wachttijd voor de behandeling van een vernauwde halsslagader in 2018 verkort. Een andere, heel recente verbetering is de daling van postoperatieve wondinfecties bij orthopedische patiënten.

Van andere verbeteracties zijn de gegevens inmiddels verwerkt en zien we de getallen. Neem de TOP-procedure bij Radiologie (veiligheidsprocedure voorafgaand aan het maken van een scan): die is in 1,5 jaar tijd verbeterd met ruim 10% tot 98% toepassing bij alle patiënten in 2017. Ook de medicatieverificatie bij kwetsbare patiënten is sterk verbeterd met ruim 10% tot meer dan 90% in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Misschien wel het leukste resultaat is het enthousiasme waarmee specialisten kwaliteitsverbetering aanpakken. Samen met alle andere professionals, niet te vergeten. Cijfers zijn belangrijk, maar uiteindelijk is er mensenwerk nodig om deze verbeteringen voor onze patiënten te bereiken.'

Meten is weten

Ina Kuper: 'De verbeteracties binnen de specialismen worden ondersteund door de terugkerende gesprekken van het Bestuursteam en CVI met de artsen en managers van de verschillende specialismen. Ook het Medisch Stafbestuur is regelmatig bij resultaatbesprekingen aanwezig. Dit werpt echt z'n vruchten af. In de gesprekken bespreken we de resultaten van alle kwaliteitsmetingen binnen het specialisme en leggen die naast eerdere en landelijke cijfers. We bespreken complicaties en overlijdens, zodat we ervan kunnen leren en onze patiënten steeds betere zorg kunnen geven. Op basis daarvan benoemt het specialisme verbeterprojecten die zo nodig door verbetercoaches van het CVI worden ondersteund. Deze verbeterprojecten, waarbij medewerkers en artsen samen de schouders eronder zetten, leiden aantoonbaar tot verbeteringen voor onze patiënten. Dat is een compliment waard!'

Eiwitinname in 2014 en nu

Dat we écht continu verbeteren blijkt als we terugkijken naar eerdere resultaten. Wilco Tichelaar van het CVI: 'In 2014 vonden we een stijging van 21% naar 31% van een adequate eiwitinname op de vierde ligdag een geweldige prestatie. De norm is, heel uitdagend, op 60%. Tegenwoordig zitten we gemiddeld rond de 45% en halen we regelmatig de norm. Hierdoor zijn onze patiënten beter gevoed en sneller hersteld.'

2019

Op dit moment lopen in heel Isala volop verbetertrajecten. Vaak gekoppeld aan de specifieke zorg binnen een specialisme. Ook Isala-brede thema's zijn in scope. De eiwitinname is zo'n Isala-breed verbeteronderwerp geweest. Dat is nu een heel eind op de goede weg, maar blijft ook in 2019 een aandachtspunt. Daarnaast staan voor 2019 in ieder geval het voorkomen van delier bij kwetsbare patiëntgroepen op de agenda en verkorten van de wachttijden.

Ook bekijken we in 2019 samen met de andere mProve-ziekenhuizen* wat we van elkaar kunnen leren.

Aantoonbaar bij de beste 25%

'Hoe we er landelijk voor staan, weten we continu, zegt Ina Kuper; 'En dan op álle indicatoren. Daar hebben we geen jaarlijks lijstje van AD of Elsevier voor nodig. We maken gebruik van de SiRM-tool met daarin alle indicatoren van de IGJ en Zorginstituut Nederland. Dit geeft een veel evenwichtiger beeld dan de lijsten van AD en Elsevier. Die zijn gebaseerd op een deel van alle gegevens.

Als we naar de SiRM-tool kijken hoort Isala wat kwaliteit betreft bij de beste 25% van alle ziekenhuizen(10e plek van de 81). Daarmee behalen we onze meerjarendoelstelling. Het continu verbeteren van afgelopen jaren en het enthousiasme van medisch specialisten geeft veel vertrouwen voor onze JCI-heraccreditatie** in 2019.'

De beste basis

AD-top100 brengt voor het eerst een splitsing aan tussen topklinische ziekenhuizen en streekziekenhuizen. Isala Zwolle staat bij de topklinische ziekenhuizen in de middenmoot. Isala Diaconessenhuis staat op plaats 41 van de 44 streekziekenhuizen. Ina Kuper: 'AD gebruikt niet alle kwaliteitsindicatoren om tot een ranglijst te komen. Isala gebruikt wél alle indicatoren om informatie voor verbeteringen uit te halen. Een 41ste plek is niet terecht. Er is door iedereen in Isala Diaconessenhuis heel hard gewerkt aan de kwaliteit van zorg, wat heeft geleid tot de JCI-accreditatie. Die hadden we echt niet behaald als de kwaliteit van zorg niet in orde zou zijn. Laten we vooral uitgaan van onze eigen gegevens en onze eigen kracht. Dat is de beste basis voor continu verbeteren.'


* mProve is een samenwerkingsverband van Máxima Medisch Centrum, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate, Albert Schweitzer ziekenhuis en Isala.
** De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst op hun kwaliteit.