Contact
  1. Criteria voor een goede meter volgens zorgverlener én patiënt
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het grote aanbod aan glucosemeters, de wisselende vergoedingscriteria en veranderingen in prijzen van bijvoorbeeld stripjes maken frequente keuze van een nieuwe glucosemeter noodzakelijk, en die keuze is soms lastig. Dirk Boom, apotheker in Hattem, wilde de kwaliteit van glucosemeters beter inzichtelijk maken, om de keuze van een glucosemeter binnen de vergoedingscriteria te vergemakkelijken.

Op zijn initiatief werd er een transmurale werkgroep opgericht, bestaande uit een diabetesverpleegkundigen uit de eerste en tweede lijn, een kinderdiabetesverpleegkundige, een POH-er, een internist, een kinderarts en Dirk Boom zelf, een laboratoriumarts met expertise in glucosemeting was als adviseur beschikbaar.

De werkgroep stelde een uitgebreide lijst met kenmerken van glucosemeters op, zoals bijvoorbeeld betrouwbaarheid van de uitslag, gebruikersgemak, mogelijkheid voor dataopslag en datadelen, en uiterlijk van de meter. Deze kenmerken werden gewaardeerd door patiënten en door de werkgroep. Op basis van de uitkomsten, in combinatie met vergoedingscriteria, werd een een keuze gemaakt voor een aantal voorkeursmeters. Hierdoor is er meer continuïteit in metergebruik, en ook uniformiteit in de eerste en tweede lijn. Continuïteit is goed voor patiënten, omdat het frequent wisselen van meter de regulatie negatief kan beïnvloeden, en prettig hulpverleners, omdat zij niet steeds een nieuwe meter hoeven uit te leggen. Uniformiteit is prettig voor regionale apothekers, omdat ze minder voorraad hoeven te hebben. Zij kunnen daardoor extra service zoals aanvullende educatie en kwaliteitscontrole van die meters aanbieden, waar patiënten dan weer van profiteren.

Patiënten die liever een meter buiten het voorkeursassortiment willen gebruiken kunnen voor educatie natuurlijk altijd terecht bij hun diabetesteam en voor levering terecht bij landelijke distributeurs. Het assortiment van voorkeursmeters wordt periodiek geëvalueerd en aangepast. Hiermee zorgt de werkgroep ervoor dat er kwaliteit, betaalbaarheid en vrije keuze voor glucosemeters in de regio zo goed mogelijk geborgd is.

Deze aanpak is uniek voor Nederland, en werd recent gepubliceerd in het tijdschrift Pharmaceutisch Weekblad.