Contact
  1. Diploma geriatrieverpleegkundige voor Annet Legtenberg
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​De opleiding tot geriatrieverpleegkundige bij Isala is onlangs CZO-geaccrediteerd (College Zorg Opleidingen). Annet Legtenberg is de eerste afgestudeerde aan de VUmc Amstel Academie binnen Isala. Zij nam donderdag haar diploma in ontvangst. In november krijgen nog zes Isala-verpleegkundigen hun diploma.

Annet Legtenberg

Anderhalf jaar geleden startte Annet als verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde. 'Een paar maanden na de start van mijn nieuwe baan, kon ik met de opleiding tot geriatrieverpleegkundige beginnen. De opleiding was absoluut van meerwaarde op mijn werk. Ouderen hebben vaak meerdere problemen. Zo hebben lichamelijke aandoeningen weer invloed op de geest. Denk aan het risico op delier (acute verwardheid) bijvoorbeeld. Die kennis heb je nodig om ouderen de zorg te bieden die ze nodig hebben. De basis van de opleiding was het klinisch redeneren. Ik heb daarbij mijn kennis vergroot van de anatomie en fysiologie van verschillende orgaansystemen zoals de vocht- en elektrolytenbalans en het cardiologisch systeem. Door in werkgroepen samen een casus uit te werken leer je van de lesstof en van elkaar.' Om inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen bij ouderen kregen Annet en haar studiegenoten eerst les over het normale verouderingsproces. Annet: 'Daarnaast kwamen er verschillende psychische en somatische stoornissen aan de orde. Andere belangrijke onderdelen zijn de continuïteit van zorg en de palliatieve en terminale zorg. Je leert vooral dat je niet alleen naar de reden van opname moet kijken, maar naar de oudere als geheel, op zowel somatisch, psychisch , sociaal en functioneel gebied. Kijk bijvoorbeeld eens naar de medicijnen. Soms slikt iemand al jaren bloeddrukverlagers. Maar zijn die nog wel nodig?'

Eindopdracht over dementie vriendelijke zorg

Een van de opdrachten was om voor de klas met behulp van klinisch redeneren een patiënt te bespreken. Waarin je het geleerde dus meenam. En er was een eindopdracht. Annet: 'Een kwaliteitsopdracht. Ik heb een protocol geschreven voor dementie vriendelijke zorg. Richtlijnen hebben veel ziekenhuizen wel, maar een echt protocol bestaat er nog niet. Daarin staan algemene adviezen voor het omgaan met de dementerende patiënt. Maar ook adviezen voor het omgaan met probleemgedrag bij de dementerende patiënt. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de verschillende vormen van dementie. Bijvoorbeeld dat je moet weten in wat voor fase iemand zit. Over het betrekken van de familie bij de zorg. Bijvoorbeeld afspraken over de maaltijden. Voor iemand met dementie kan de vraag "wat wilt u eten", enorm lastig zijn. Bovendien geldt voor deze patiënten vaak dat alleen de wereld voor hen bestaat. Als iemand dus met de rug naar je toe zit, kan hij schrikken als je de kamer binnenloopt. Leuk is, dat andere ziekenhuizen ook belangstelling hebben getoond voor dit protocol. Binnen Isala moet hij nog goed gekeurd worden.'

Radar voor delier

Annet weet zeker dat verpleegkundigen op afdelingen veel kunnen hebben aan de opleiding. 'Je krijgt veel informatie en handvatten voor de omgang met en de zorg voor de oudere patiënt. Neem bijvoorbeeld een delier. Dat kan zich uit op verschillende manieren. Je ontwikkelt in de opleiding een radar om het te herkennen. Gelukkig doen wij binnen Isala al veel om een delier zo veel mogelijk te voorkomen, zoals het rooming-in voor familieleden.'