Contact
  1. Door ingewikkelde zorg te concentreren, kun je betere zorg bieden
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala heeft als neurochirurgisch centrum een regiofunctie bij de behandeling van neuro-oncologische patiënten. Sinds maart 2016 maakt de neuro-oncologie deel uit van Neuro-oncologie Noord Oost Nederland (NONON). Dat betekent dat alle patiënten met een hersentumor, van Isala en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen, besproken worden in één Multi Disciplinair Overleg (MDO). ‘Door ingewikkelde zorg te concentreren, kun je betere zorg bieden', aldus neuroloog Paul Bienfait van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Specialist Paul Bienfait

Neuroloog Paul Bienfait (foto: Medische fotografen Gelre ziekenhuizen)

Wanneer uit een scan blijkt dat een patiënt van Paul een hersentumor heeft, gaat hij voor de operatie naar Isala. Paul: ‘In de landelijke werkgroep Neuro-oncologie hebben wij kwaliteitsnormen vastgesteld. Zo moet een regionaal samenwerkingsverband per jaar minimaal 50 patiënten bespreken. En een ziekenhuis, in dit geval Isala, moet minimaal 50 hersentumoroperaties per jaar doen. Door ingewikkelde zorg te concentreren, kun je betere zorg bieden. Dat geldt overigens niet alleen voor de neuroloog of neurochirurg, maar voor het hele team.’

Aansluiten voor overleg

Op zich is de behandeling dus niet veranderd sinds wij onderdeel zijn van NONON, vervolgt Paul. ‘Wij werkten al jaren goed samen met de neurochirurgen in Zwolle. Alleen was het overleg meestal alleen tussen de chirurg en mij. Nu hebben wij de zorg zoals dat heet geformaliseerd. Iedere week is er een MDO via video-conferencing met Deventer ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala en Radiotherapiegroep locatie Deventer. In dit overleg bespreken wij alle nieuwe patiënten. Maar ook eventuele vervolgbehandelingen. Daarnaast bespreken wij patiënten die door een andere kankersoort uitzaaiingen in de hersenen hebben gekregen. Alle betrokken specialismen sluiten aan, denk aan neurologen, neurochirurgen, oncologen, pathologen, radiotherapeuten enzovoort. Iedere patiënt bespreken wij volgens dezelfde richtlijnen zodat wij de meest optimale behandeling kunnen voorstellen. In ons eigen netwerk, of eventueel in een academisch ziekenhuis.’ Naast overleggen via het beeldscherm, ziet een afvaardiging elkaar ook regelmatig live. Paul: ‘Wij bespreken dan bijvoorbeeld zaken als hoe wij hersenscans beter vergelijkbaar kunnen maken.’

Reizen geen probleem

Een van de voordelen van samen patiënten bespreken is volgens Paul dat de patiënt meteen een second opinion krijgt. ‘Daarnaast houden wij elkaar scherp. Wij bespreken scenario’s, wat zijn de te verwachten risico’s en bijwerkingen voor patiënt? En we corrigeren elkaar. Soms is een tumor zo zeldzaam en overstijgt dit zoveel specialismen dat je ad-hoc samen komt en met een grote groep professionals een patiënt bespreekt.’ Voor zijn patiënten is het volgens Paul nooit een issue dat zij niet in hun eigen ziekenhuis geopereerd kunnen worden. ‘Dat kon al nooit en Isala in Zwolle is voor hen een prima optie. Er zijn zelden mensen die beslist naar een academisch centrum willen. De neurochirurgen van Isala houden eveneens spreekuur in Apeldoorn. Voor een poli afspraak hoef je dus al niet verder te reizen. Soms is het spoed en gaat iemand meteen met de ambulance naar Isala. Dan ontmoet de patiënt de neurochirurg pas vlak voor de operatie. De vervolgafspraak is meestal weer bij mij.’