Contact
  1. ‘Een suïcidepoging is vaak een hulpvraag’

Vandaag is het Wereld Suïcide Preventie Dag. In Isala staan we niet alleen vandaag, maar de hele maand september extra stil bij het voorkomen van zelfdoding. Online maar natuurlijk ook in het echte leven. In de hal, op de afdelingen, via scholing. Want de themaboodschap van 2023 luidt: Kijk in je buurt (op je afdeling, je naaste collega, in je wijk) en ga in gesprek.

Ina en Mariëlle in gesprek op bankje met plaquette

Ina Kuper, lid raad van bestuur, en Mariëlle Gosseling, ambassadeur suïcidepreventie op één van de bankjes met plaquette

Om mensen aan te sporen het gesprek met elkaar te starten over zelfdoding zijn in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie plaquettes op bankjes in en rond Isala geplaatst. Op deze plaquettes staat: “Een goed gesprek begint met iemand echt zien.” ‘Toen de vraag kwam of de plaquettes op de bankjes van Isala geplaatst mochten worden, hoefden we daar geen seconden over na te denken’, reageert Ina Kuper, lid raad van bestuur, zittend op één van de bankjes. Naast haar zit specialistisch verpleegkundige en ambassadeur suïcidepreventie Mariëlle Gosseling.

Echt in gesprek

Ina: ‘Het voorkomen van zelfmoord is een breed maatschappelijk thema en helaas zien wij in Isala ook mensen nadat zij een poging gedaan hebben, bijvoorbeeld op de SEH, maar ook op de verpleegafdelingen, de kinderafdeling en de afdeling Psychiatrie. Als we dat in Isala, maar ook in de hele samenleving, kunnen helpen voorkomen door bijvoorbeeld te vragen hoe het echt met iemand gaat, dan juich ik dat toe. Ieder mens, ook jij en ik, kunnen in een situatie terechtkomen waarin we geen andere uitweg zien. Maar dat betekent niet dat er geen oplossing is. Een suïcidepoging is lang niet altijd een doodswens, maar een hulpvraag.”

Mariëlle: ‘In mijn werk, als specialistisch verpleegkundige op de afdeling Psychiatrie, heb ik regelmatig te maken met suïcide. En toch is het soms lastig om te herkennen of iemand met gedachten aan zelfdoding rondloopt. Juist daarom is de themaboodschap zo belangrijk: Kijk in je buurt (op je afdeling, je naaste collega, in je wijk) en ga in gesprek. Durf het te benoemen als je denkt dat iemand met dergelijke gedachten rondloopt. Als jij het durft te benoemen, durft de ander er ook eerder eerlijk over te praten. Alleen dat is al heel belangrijk.’

Hulp via 113

Ook op de website van 113 zelfmoordpreventie is veel informatie te vinden over wat je kunt doen om een ander te helpen. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen voor iemand die mogelijk aan zelfdoding denkt.


Plaquette 113 zelfmoordpreventie op bankje bij Isala