Contact
  1. ELSA: Slimme rijroutes, meer inzicht, efficiënte & effectieve contactmomenten
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Dagelijks haalt de koeriersdienst MKD het patiëntmateriaal op voor laboratoriumdiagnostiek voor de drie laboratoria van Isala, Klinische Chemie (KCL), Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) en pathologie (PA). Uit het oogpunt van kwaliteit en een snel antwoord op uw diagnostische vraag voor uw patiënt is het belangrijk dat het materiaal zo snel mogelijk op het laboratorium aanwezig is. Mede daarom is nagedacht over een innovatief systeem ten behoeve van het logistieke proces.

ELSA apparaat

Als hulpmiddel hiervoor is door het LMMI in samenwerking met Dutch Devices de ELSA ontwikkeld: het EersteLijns Signalerings Apparaat. Dit is een slimme verzamelbak die in de praktijk geplaatst wordt (zie foto), en verbonden is met het netwerk van T-Mobile. Deze ELSA functioneert volledig automatisch en de huisartspraktijk heeft er geen omkijken naar, u wordt volledig ontzorgd! Men hoeft hier enkel het patiëntmateriaal in te plaatsen voordat transport naar de laboratoria plaats vindt.

Hoe werkt ELSA?

ELSA is voorzien van een batterij, een detectie- en een temperatuursensor. De sensoren voeren regelmatig een controle uit, om te detecteren of patiëntmateriaal in de ELSA geplaatst is. Als nieuw patiëntmateriaal in de bak is gelegd, stuurt ELSA automatisch een melding naar de koeriersdienst die via een smartphone app precies ziet welke praktijken hij in zijn route op moet nemen. Ook ziet hij welke ELSA’s opgeladen moeten worden en regelt dit direct. Zo heeft de huisartsenpraktijk altijd een functionerende ELSA in huis. In de toekomst zal de functionaliteit van de thermometer worden toegevoegd zodat de bewaaromstandigheden gemonitord kunnen worden.

De ELSA is reeds uitgetest in een aantal huisartspraktijken binnen de regio. Hartelijk dank daarvoor! Deze praktijken waren en zijn enthousiast over de ELSA. Hierdoor zijn we nu zover om dit initiatief in de regio te implementeren. De ELSA, inclusief app, zal een pilotfase in gaan op één vaste route; hierdoor kunnen we het systeem aanpassen voor de toekomst. Tegelijkertijd worden alle overige praktijken in onze regio voorzien van een ELSA om alvast te wennen en de gewenste data (wel of geen materiaal op te halen; meer dan één bezoek per dag nodig? etc.) te verzamelen.

In september zullen de ELSA’s gereed zijn om geplaatst te worden. Hiervoor zullen de Iaboratoria een plan opstellen. In praktijken waar ook bloed opgehaald dient te worden, zullen 2 ELSA’s geplaatst worden; één in de koelkast (materiaal voor LMMI en PA) en één ELSA buiten de koelkast (materiaal voor KCL). Na plaatsing komt de koeriersdienst nog bij elke praktijk langs, of er nu een signaal is of niet. De praktijken die deel uitmaken van de pilotfase worden nader geïnformeerd.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marianne Egbers of Claudy Oliveira dos Santos via 038-4243111 of via de email (m.j.egbers@isala.nl of c.oliveiradossantos@isala.nl ).

 

Met vriendelijke groet,
Mede namens de vakgroepen van het LMMI, KCL en PA,

Claudy Oliveira dos Santos
Arts-microbioloog
Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectieziekten