Contact
  1. Ervaring opdoen met de slimme pleister

De belangrijkste vraag in zijn promotieonderzoek naar de slimme pleister vindt projectleider/promovendus Job Leenen: Hoe kunnen we continue monitoring van vitale waarden met de slimme pleister implementeren in de verpleegkundige praktijk? En zorgt deze slimme technologie voor betere patiëntenzorg? Nu binnenkort drie afdelingen meewerken aan het onderzoek, komt hij steeds dichter bij het antwoord.

lisa en job bij trap

‘Inmiddels hebben 130 patiënten de slimme pleister gedragen’, vertelt Job. ‘De patiënten zijn heel tevreden. De pleister is comfortabel en geeft een gevoel van veiligheid. Maar ondersteunt deze techniek ook de professionals?’

Voor wie het even niet meer op zijn netvlies heeft, wat doet de slimme pleister ook al weer? Hij is vooral bedoeld voor patiënten die tijdens een ziekenhuisopname meer risico lopen op een complicatie, denk bijvoorbeeld aan naadlekkage na een darmoperatie. De pleister meet continu de hartslag en ademhaling van de patiënten. Metingen die normaal handmatig worden gedaan en maar één of twee keer per dag.

Trendveranderingen

Job: ‘Wij testen de pleister nu uit op de verpleegafdeling Chirurgie, Interne en Maag- darm- en leverchirurgie. De bedoeling is dat straks Longgeneeskunde ook mee gaat doen. Doordat de pleisters continu meten, kun je
hopelijk sneller afwijkende trends zien in de metingen. In een aantal casussen konden wij dat inderdaad en is het beleid voor deze patiënt veranderd. Verpleegkundigen moeten dus leren deze trendveranderingen te zien en te interpreteren. Komt de verhoogde hartslag omdat meneer zich wast of is er iets anders aan de hand? De verpleegkundigen zijn echt de sleutel tot het succes.’

Mooie stap naar de toekomst

Lisa Korterink is verpleegkundige op de afdeling Interne en keyuser. ‘Dat betekent dat ik voor mijn collega’s het eerste aanspreekpunt ben voor vragen over de slimme pleister.’ Iedere verpleegkundige die werkt op een afdeling waar de pleister in de praktijk wordt uitgetest, heeft een e-learning gevolgd. Voor vragen kunnen ze terecht bij de keyusers van de afdeling. ‘Ik vind het leuk om de hartslag en de ademhaling van een patiënt over een langere periode te kunnen bekijken’, vervolgt Lisa. ‘Tijdens een dienst kijken wij twee keer naar de trends en schrijven wij het op als iets opvalt en bellen indien nodig een arts. Daarnaast doen wij ook nog de handmatige metingen, maar dat vind ik niet erg. Zo lang wij met de pleister nog niet alles kunnen meten en het onderzoek nog loopt, hoort dat er gewoon bij. Ik vind de slimme pleister een mooie stap naar de toekomst. Zeker als wij straks meer parameters continu in de gaten kunnen houden.’

Veiliger

Nu is het nog wennen, vindt Lisa. ‘Het bekijken en interpreteren van de trends moeten wij ons nog eigen maken. Want waarom is de hartslag opeens hoger en de ademhaling sneller? Misschien staat de slimme pleister over een aantal jaar wel op het lesprogramma van de verpleegkundige opleidingen. Patiënten zijn in elk geval enthousiast, zij geven aan dat zij zich veiliger voelen omdat ze continu bewaakt worden.’

 

 

Artsen wijzen en kijken naar de monitor

Thuismonitoring

Zou je deze pleister ook kunnen inzetten voor thuismonitoring, zodat patiënten eerder naar huis kunnen? ‘Dat wordt een subonderdeel van dit onderzoek’, zegt Job. ‘De vraag die jij je dan moet stellen is wat voor meerwaarde heeft het om continu de vitale waarden te meten? En wat is er verder nodig om de patiënt thuis te kunnen monitoren? Denk bijvoorbeeld aan een verpleegkundige of arts die beeldbelt met de patiënt. De techniek is altijd maar een onderdeel van een zorgpad voor de patiënt.’

Isala Innovatiefest

Wil je meer weten over het promotieonderzoek van Job en de inzet van de slimme pleister in de dagelijkse praktijk? Geef je dan op voor het Isala Innovatiefest aanstaande donderdag. Volledig online kun je luisteren en vragen stellen aan diverse sprekers.

Gerelateerd nieuws