Contact
  1. Extra zorg na Intensive Care opname
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Wie op de Intensive Care (IC) heeft gelegen kan daarna last krijgen van lichamelijke of psychische klachten. Ook familie en naasten kunnen hier mee te maken krijgen. Daarom is er binnen Isala al een aantal jaren de Nazorgpolikliniek van de IC.

Patiënten die langer dan twee dagen op de IC hebben gelegen, krijgen sowieso een uitnodiging voor deze polikliniek. Maar iedereen - patiënt en familie- is vrij om een afspraak te maken. De Nazorgpolikliniek van de IC werkt samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Een IC-verpleegkundige en een verpleegkundig specialist revalidatiegeneeskunde houden samen spreekuur.

Corinne van den Dool, verpleegkundige specialist revalidatiegeneeskunde: ‘Wij zien op de polikliniek patiënten die bijvoorbeeld moeite hebben met lopen, nog steeds geen conditie hebben of problemen hebben bij het oppakken van hun werk of hobby’s. Maar wij spreken ook mensen die juist meer emotionele problemen hebben of moeite hebben met concentreren. Per patiënt beoordelen wij wat het beste vervolgtraject is, zo nodig in overleg met de intensivist of de revalidatiearts. Sommige patiënten verwijs ik door naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Met andere patiënten is één gesprek waarin je dingen uitlegt voldoende.’

Familie ervaart een opname op de IC heel anders dan de patiënt zelf, legt Corinne uit. ‘Familie zit uren in spanning terwijl de patiënt zelf vaak een zwart gat heeft in zijn herinnering. Door samen terug te gaan naar de IC, breng je de beleving van familie en patiënt weer meer bij elkaar. Beiden ervaren het als zeer waardevol, maar ook emotioneel. Soms hebben ex-patiënten nachtmerries of vage herinneringen over bijvoorbeeld knipperende lampjes. Als ze dan zien dat dit de bewakingsapparatuur was, dan helpt dat in de verwerking.‘

Meer informatie

Intensive care/over de afdeling