Contact
  1. Gedeeltelijke borstbestraling beschikbaar voor meer borstkankerpatiënten
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

In plaats van de gehele borst een kleiner gedeelte op de plek van de verwijderde tumor bestralen, met een marge eromheen. Deze partiële of gedeeltelijke borstbestraling is een relatief nieuwe techniek, die binnen Isala Oncologisch centrum sinds enkele jaren wordt toegepast. De behandeling komt beschikbaar voor een grotere groep borstkankerpatiënten.

Radiotherapeut-oncoloog Erik Phernambucq

Leeftijd

‘Tot nu toe pasten we deze techniek alleen toe bij vrouwen vanaf 60 jaar’, vertelt radiotherapeut-oncoloog Erik Phernambucq. ‘Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat deze methode ook veilig is voor een jongere groep. Daarom gaan wij de leeftijdsgrens voor deze behandeling terugbrengen naar 50 jaar.’

Die leeftijdsgrens is nodig omdat leeftijd een belangrijke factor speelt in de kans op terugkeer van borstkanker. ‘We weten dat bij jongere vrouwen de kans op terugkeer groter is omdat de tumor bij hen waarschijnlijk vaker agressief is. Vandaar dat je heel voorzichtig moet zijn bij het toepassen van zo’n relatief nieuwe techniek.’

Gedeeltelijke borstbestraling

Aan de hand van wetenschappelijke studies wordt partiële of gedeeltelijke borstbestraling steeds meer toegepast en is het ook in de nationale en internationale richtlijnen opgenomen, aldus Phernambucq. ‘Isala is in 2015 begonnen met het toepassen van deze behandeling. Eerst in studieverband, en daarna zijn wij het gaan aanbieden als alternatief op de algehele borstbestraling.’

Bij gedeeltelijke borstbestraling wordt na een borstsparende operatie alleen het gedeelte van de borst bestraald waar de tumor heeft gezeten, met een marge daaromheen. Bij de standaard bestraling wordt de gehele klierschijf van de aangedane borst bestraald.’

‘We gingen er altijd vanuit dat bij een borstsparende behandeling in alle gevallen de volledige borst moest worden bestraald, om zo alle tumorcellen te bereiken. Omdat we nu weten dat borstkanker in de meeste gevallen terugkeert op de plek waar de tumor in eerste instantie zat, is bestraling van de volledige borst in die situatie overbodig.’

Voordelen

‘Bij partiële borstbestraling wordt er minder gezond weefsel bestraald, wat de kans op bijwerkingen mogelijk verlaagd en daardoor cosmetisch betere resultaten oplevert. Omdat een kleiner gebied wordt bestraald, kan de dosis per bestraling bovendien verhoogd worden. Hierdoor kan de behandeling in twee weken in plaats van drie weken en is de belasting voor de patiënt dus ook minder groot.’

Lange termijn

De resultaten die momenteel voorhanden zijn uit wetenschappelijk onderzoek, wijzen uit dat dit een veilige en gelijkwaardige techniek is vergeleken met de standaard bestraling, wanneer de borstkanker in een vroeg stadium verkeert. Wel zijn er een aantal eisen om deze behandeling op een veilige manier te kunnen toepassen, waarvan de leeftijdsgrens er dus één is.

‘Ondertussen komen met de jaren natuurlijk steeds meer data beschikbaar en zal blijken of de behandeling in de toekomst beschikbaar komt voor nog meer patiënten. We hebben nog geen lange termijn resultaten beschikbaar, daarvoor bestaat het simpelweg nog te kort. Dit kan een reden zijn voor de patiënt om niet voor deze behandeling te kiezen. Maar mede dankzij de huidige moderne bestralingstechnieken waarbij het ook daadwerkelijk mogelijk is om nauwkeuriger een kleiner gebied te bestralen, lijkt deze techniek veelbelovend te zijn.’

Gerelateerd nieuws