Contact
  1. Geen belangenverstrengeling bij huurovereenkomst vastgoed

Isala huurt 2 gebouwen van een vastgoedonderneming waar een aantal cardiologen stille vennoot van waren. NRC en andere media hebben hierover bericht op 4 december. In reactie op deze berichtgeving vindt Isala het belangrijk te vermelden dat de procedure om destijds tot een huurovereenkomst te komen, onafhankelijk en conform geldende richtlijnen doorlopen is.

Afdeling Gebouwbeheer van Isala heeft in opdracht van de Raad van Bestuur het programma van eisen opgesteld, panden getoetst op geschiktheid en gesprekken gevoerd. Op basis hiervan is Afdeling Gebouwbeheer met de financieel meest gunstige partij een huurovereenkomst aangegaan. Dat was Stichting Beheer TMO I C.V.. We wisten dat enkele cardiologen verbonden waren aan deze stichting. Echter, omdat zij destijds stille vennoot waren, konden we niet weten wie dat waren. Namens Isala voerde afdeling Gebouwbeheer de gesprekken. Daar waren geen cardiologen bij betrokken. Een vastgoedondernemer representeerde Stichting Beheer TMO I C.V. en was als zodanig gesprekspartner van de afdeling Gebouwbeheer. Vanwege deze gang zaken zagen en zien wij hier geen risico van belangenverstrengeling. Inmiddels is gebleken dat betreffende cardiologen niet meer verbonden zijn aan deze C.V..

Maatregelen

Sinds begin 2021 loopt er een ingrijpend verbetertraject voor de werkwijze en het werkklimaat bij de vakgroep Cardiologie, waarbij een externe voorzitter en vice-voorzitter zijn aangesteld. Isala werkt mee aan een fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) waar ook twee cardiologen van Medisch Specialistisch Bedrijf Isala bij betrokken zijn. Deze cardiologen zijn geschorst. Als mogelijk benadeelde partij willen we de onderste steen boven hebben. Een van die maatregelen is extern onderzoek naar de huidige inkoopprocedures door KPMG, onze huisaccountant. Daarnaast doet een externe commissie onderzoek naar de opzet en uitvoering van alle lopende cardiologische studies.
Ook stopt Isala de samenwerkingsrelatie met Diagram B.V., als uitvoerder van wetenschappelijk onderzoek in Isala.

Verwevenheid van persoonlijke belangen van cardiologen met de werkzaamheden binnen Isala achten wij niet acceptabel. Daarom werkt Isala hard aan ontvlechting hiervan. Inmiddels zijn op dit pad veel stappen gezet.

Lees ook