Contact
  1. Genomineerd voor de VBHC-Prize
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Stel iemand belt de ambulance met pijnklachten op de borst. Het ECG laat echter geen afwijkingen zien. Moet je deze patiënt dan toch meenemen? Als het aan de onderzoekers van de Famous-triage studie ligt, blijft een deel van de patiënten straks gewoon thuis.

Ambulance Isala

Dit idee en de daarbij behorende studie dingt mee naar de VBHC-prize (Value Based Healthcare) omdat het een goed voorbeeld is van waarde toevoegen voor je patiënt en het besparen van zorgkosten. Het onderzoek loopt al sinds 2012 en is inmiddels zo ver dat waarschijnlijk eind dit jaar de eerste patiënt met pijn op de borst na triage niet meer door de ambulance wordt meegenomen naar de Eerste Hart Longhulp (EHLH) van Isala. Voordat je dit veilig kunt doen, gaat daar veel onderzoek aan vooraf. 

Handzame meter

Het was Marion Fokkert, promovendus bij het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van Isala die zich afvroeg of je niet op een eerder moment – met bloedonderzoek - kon vaststellen of er echt iets aan de hand is met iemand die pijn op de borst heeft. Klinisch chemicus Robbert Slingerland: ‘Een aanwijzing voor een mogelijk hartinfarct is troponine in het bloed. Hoe hoger de waarde, des te hoger het risico. Wij meten dat in ons laboratorium zodra een patiënt binnen wordt gebracht. Maar kun je het bloed niet eerder meten, in de ambulance bijvoorbeeld.’ Dankzij een speciale handzame meter kan dit inmiddels. 

HEART-score

Het is echter niet alleen het meten van deze stof in het bloed dat een mogelijk infarct aangeeft. Dominique van Dongen, promovendus cardiologie: ‘Wij gebruiken daarvoor de zogenoemde HEART-score. Deze is ontwikkeld door cardiologen. De H staat voor history/anamnese. De E voor ECG, de A voor Age/leeftijd. De R zijn risicofactoren zoals diabetes en erfelijke vaataandoeningen. En de T tot slot staat dus voor troponine. Door dit te volgen komt er een puntentotaal uit. En is dat laag, dan is er weinig risico op een infarct en zou je iemand veilig thuis moeten kunnen laten. Op dit moment onderzoeken wij of dat inderdaad had gekund. Want wij nemen nu dus nog wel iedereen mee naar het ziekenhuis.’ 

Samenwerken

Een breed onderzoek als dit lukt alleen als verschillende partijen willen samenwerken. Marion: ‘Rudolf Tolsma, ambulanceverpleegkundige RAV en medeonderzoeker in de Famous-triage is enorm positief. Dat helpt. Onlangs hebben wij alle medewerkers van de ambulance opgeleid om met de HEART-score te gaan werken. Ook de huisartsen zijn geïnformeerd over de Famous-triage en zij reageren eveneens positief. Als de ambulancedienst straks een patiënt thuis laat, is het de bedoeling dat de ambulanceverpleegkundige (net als nu) contact legt met de huisarts. De huisartsen spelen hier dus een belangrijke rol in.’ 

Stressvolle opname

Naast dat onnodige opname op de EHLH geld kost, is het voor patiënten vaak stressvol. Dominique: ‘Ik werk regelmatig op de EHLH en dan zie dat patiënten soms veel stress ervaren. Je ligt aan verschillende toeters en bellen. Je moet soms lang wachten. Zeker als er patiënten zijn die er slechter aan toe zijn van wie je gescheiden bent met slechts een gordijntje. Het zal van de persoon afhangen of iemand het prima vindt om thuis te blijven of niet. Belangrijk is dat de ambulanceverpleegkundigen het heel goed uitleggen. Het gaat overigens dan nog steeds om een onderzoek setting. Patiënten tekenen een toestemmingsverklaring. En in het begin gaan wij na drie uur controleren hoe het gaat.’ 

Revolutionair

Hopelijk is het eind dit jaar dus zo ver dat de eerste persoon veilig thuis gelaten kan worden en die daarmee ook de eerste deelnemer aan de volgende fase van het onderzoek is. Een spannend moment? ‘Vooral bijzonder’, zegt Marion. ‘Spannend mag het niet meer zijn. Wij hebben alles zo goed voorbereid en onderzocht. Het moet thuis net zo zijn als op de EHLH, dat is het doel.’ ‘Ik vind het toch nog wel spannend’, zegt Dominique. ‘Het zal een enorme overwinning zijn en het gaat het onderzoek echt concreet maken. Als dit gaat werken in binnen- en buitenland, dan gaan wij veel kosten besparen. Dit is echt revolutionair.’ 

50 miljoen besparen

Naast Isala Hartcentrum, KCL en RAV IJsselland, doen ook het Deventer ziekenhuis en ambulancedienst RAV Noord-Oost Gelderland van het Witte Kruis mee aan het onderzoek. Inschatting is dat 30 procent van de patiënten in de toekomst niet meer meegaan naar het ziekenhuis. En dat uiteindelijk landelijk een besparing van 50 miljoen gehaald kan worden. Ziekenhuizen in Amersfoort, Nieuwegein en Maastricht hebben al belangstelling getoond voor de Famous-triage studie. 

Meer informatie over de VBHC-prize vind je op deze website. Elf mei weten wij of Isala de Famous-triage studie heeft gewonnen.