Contact
  1. Geringe behoefte kortdurende kinderopvang
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Isala kreeg de vraag of er een mogelijkheid bestond een kind op te laten vangen gedurende een poliklinische afspraak of een patiëntbezoek. Dit is nu niet mogelijk binnen Isala. Het is de ambitie van Isala te voorzien in alle behoeften die spelen bij patiënten en bezoekers, mits haalbaar. Om de behoefte te inventariseren is een enquête uitgezet bij het klantenpanel. Medio mei vond het onderzoek ‘Tijdelijke kinderopvang Isala’ plaats voor de locatie Zwolle. Ruim 218 deelnemers vanuit het Isala Klantenpanel hebben mee gedaan aan dit onderzoek.

Geringe behoefte

Vervolgens werden er 8 stellingen weergegeven waar de respondenten aan konden geven of zij het helemaal eens, eens, neutraal, oneens of helemaal oneens waren met deze stellingen. Hierbij was het zaak na te gaan of er behoefte is en zo ja, op welke manier deze dan het beste geïmplementeerd kan worden. Er bleek een geringe behoefte te bestaan naar incidentele/kortdurende kinderopvang. 24% van de respondenten heeft aangegeven dat kinderopvang binnen het ziekenhuis iets is dat zij missen of naar verlangen. Deze groep heeft de opvang nodig zodat zij hun kinderen niet mee hoeven te nemen naar een poliklinische afspraak of een patiëntbezoek. Hiervan heeft 30% van respondenten aangegeven hinder te ondervinden op het moment dat zij hun kind(eren) (moeten) meenemen naar een poliklinische afspraak of een patiëntbezoek.

Niet structureel gebruik

56% van de respondenten heeft aangegeven dat zij niet structureel gebruik gaan maken van een opvang. 29% van de respondenten heeft aangegeven dat zij alleen tijdens een poliklinische afspraak of een patiëntbezoek gebruik gaan maken van een opvang. Hieruit blijkt dat de voorkeur uitgaat naar incidentele/kortdurende opvang. 41% van de respondenten heeft aangegeven een eindje om te willen lopen om hun kind(eren) weg te brengen naar de opvang. Deze vraag was belangrijk om uiteindelijk te kunnen achterhalen waar de opvang gelokaliseerd kan worden. Daarnaast heeft 34% van de respondenten aangegeven zonder afspraak terecht te willen kunnen bij de opvang. 28% van de respondenten is bereid rekening te houden met de openingstijden van de opvang op het moment dat zij een poliklinische afspraak of patiëntbezoek inplannen.

Wat opviel is dat 62% van de respondenten heeft aangegeven erop te vertrouwen dat de kwaliteit goed is op het moment dat Isala een opvang aanbiedt en dat zij hun kind gerust achterlaten. Respondenten zullen dus met een gerust hart gebruik maken van de opvang als deze aangeboden wordt door Isala. Daarnaast willen respondenten gewoon binnen komen wandelen. Zij vinden het niet nodig om een afspraak te maken.

Betalen voor opvang

Als laatste zijn er twee vragen gesteld omtrent het betalen voor de opvang. Uit de gestelde randvoorwaarden sprongen er drie uit. 56% van de respondenten gaf aan te willen betalen voor de opvang, mits deze aan de kwaliteitseisen van de kinderopvang voldoet. 61% van de respondenten gaf aan te willen betalen voor de opvang, mits de opvang uitgevoerd wordt door geschoolde pedagogisch medewerkers. 47% van de respondenten gaf aan te willen betalen voor de opvang, mits er de mogelijkheid is om kinderopvang in te plannen. Dit laatste is opvallend omdat er bij een eerder vragen naar voren kwam dat respondenten geen afspraak willen maken, maar gewoon binnen willen wandelen bij de opvang. De prijs wat volgens de respondenten schappelijk is ligt tussen de 3 en 6 euro per uur. 33% van de respondenten heeft aangegeven meer te willen betalen dan deze 3 tot 6 euro per uur. Hieruit is op te maken dat respondenten bereid zijn te betalen voor de opvang mits deze voldoet aan een aantal randvoorwaarden.

Samenvatting

Er bestaat een geringe behoefte bij polikliniek- en patiëntbezoekers van Isala aan incidentele/kortdurende kinderopvang. Waarbij kwaliteitseisen vanuit de kinderopvang en geschoolde pedagogisch medewerkers als belangrijkste randvoorwaarden worden gesteld om eventueel te betalen voor de opvang.

Wij danken het Isala Klantenpanel van harte voor deelname aan dit onderzoek! Isala gaat het onderzoek beoordelen en daarbij de beste opties tegenover elkaar afwegen.

Wilt u ook meedenken met Isala? Geef u dan op voor het Isala klantenpanel.

 

Gerelateerd nieuws

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.