Contact
  1. Hartrevalidatie hoort er bij
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Dotteren na een hartinfarct, een operatie aan één van de hartkleppen of een omleiding bij een ernstige vernauwing van de kransslagader; ingrepen die plaatsvinden in het ziekenhuis. ‘Daarbij hoort hartrevalidatie in het Isala Harthuis', stelt cardioloog Marc Waskowsky. ‘Wij zouden onze patiënten te kort doen als wij hen dit niet aanbieden. Daarbij wordt het gewoon vergoed door de zorgverzekeraar'.

Portret Waskowsky cardioloog hartrevalidatie

Net als dotteren, is revalidatie echt een behandeling. ‘Wij verwachten daar iets van’, verduidelijkt Waskowsky. ‘Bij verreweg de meeste mensen is de manier van leven de oorzaak van de vaatproblemen. Zij hebben een spaarkaart vol risicofactoren zoals te weinig bewegen, veel eten, roken en stress. Naast de ziekte moet je dus ook die risicofactoren behandelen. De tijd op de polikliniek is daarvoor te kort. Daarom verwijzen wij patiënten door naar het Isala Harthuis. Een revalidatietraject hoort gewoon bij de totale behandeling. Wij bieden patiënten, maar ook hun partners, handvatten om verder te kunnen.’

Vertrouwen eigen lichaam

In het Isala Harthuis werkt een gemotiveerd team dat bestaat uit verschillende zorgverleners zoals een cardioloog, verpleegkundige, fysiotherapeut, medisch maatschappelijk werker en medisch psycholoog. Waskowsky: ‘Wij geven informatie over de aandoening en de medicijnen. Daarnaast gaat een patiënt ook werken aan zijn lichamelijke conditie, bijvoorbeeld op de hometrainer onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ook is er aandacht voor het mentale aspect. Wanneer iemand thuis komt na bijvoorbeeld een hartoperatie kan diegene last krijgen van somberheid, concentratieproblemen of problemen met het werk. Kun je hetzelfde werk nog doen? Voor dat soort vragen kan iemand terecht bij de medisch psycholoog of maatschappelijk werker. Revalideren moet een aanzet zijn tot een nieuwe levensstijl, mensen moeten gaan voelen dat het effect heeft en weer vertrouwen krijgen in het eigen lichaam.’ Ook partners worden betrokken bij de revalidatie. ‘Zij hebben ook wat mee gemaakt. Daarnaast zijn ze soms onbedoeld een rem in de revalidatie omdat ze bijvoorbeeld vinden dat hun man of vrouw het rustig aan moet doen. Terwijl wij juist stimuleren om te gaan bewegen.’

Veranderen levensstijl

Waskowsky adviseert om altijd in een groep te beginnen met revalideren. ‘Een groep geeft dynamiek en je kunt elkaar steunen. Daarna kunnen patiënten thuis verder revalideren met e-health. Dat doen wij nu alleen nog in studieverband. Maar in de toekomst gaan wij dit breder oppakken. Een cardioloog kan een patiënt dotteren maar dat beïnvloedt de ziekte niet. Dat doe je door te veranderen van levensstijl eventueel in combinatie met medicijnen. Niet alles hangt namelijk van de dokter af. Veel heb je als patiënt zelf in de hand en daar helpen wij als Isala Hartcentrum natuurlijk graag bij.’ Meestal verwijst de cardioloog, de vaatchirurg en de internist door naar het Isala Harthuis. Maar wie patiënt is bij Isala en denkt er baat bij te hebben, kan dat gerust aangeven tijdens een afspraak op de polikliniek.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de site van het Isala Harthuis.