Contact
  1. Hartzorg dichtbij huis
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Huisartsen, specialisten uit ziekenhuizen in de regio, van daarbuiten en zelfs uit het buitenland verwijzen patiënten naar Isala Hartcentrum. Dat is niet voor niets. Isala is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat wij bij de patiënt verschillende type operaties en behandelingen mogen uitvoeren waartoe veel andere ziekenhuizen de kennis en technieken niet hebben. Maar Isala Hartcentrum heeft ook de minder ingewikkelde hartzorg in huis voor iedereen die woont in de regio rondom Meppel en Zwolle.

Onderzoekscentrum

Gea Dreteler, bestuurlijk manager Isala Hartcentrum: ‘We bieden dus hartzorg op twee ziekenhuislocaties in de regio. En waar je ook komt als patiënt, we bieden overal dezelfde kwaliteit van zorg. We doen niet op elke locatie alles, zo hebben we ervoor gekozen om van Isala Diaconessenhuis in Meppel hét onderzoekscentrum te maken. Voor alle mogelijke hartonderzoeken kun je daar terecht. In Zwolle zijn ook de meeste vormen van hartonderzoek mogelijk maar daar ligt de nadruk vooral op de meer complexe zorg en behandeling, bijvoorbeeld openhartoperaties en ingrepen op de hartkatheterisatiekamer. Dus als blijkt dat u een operatie nodig heeft, dan is het ziekenhuis in Zwolle de plek waar we u helpen.’ Een voordeel voor veel patiënten uit de regio Meppel is dat een extra opname niet meer hoeft wanneer bij een hartkatheterisatie blijkt dat een dotterbehandeling nodig is. ‘Dit kwam nogal eens voor en betekende een extra belasting. Nu doen we de hartkatheterisatie in Zwolle en kan dotteren indien nodig meteen in één en dezelfde opname.’

Ingreep hartkatheterisatiekamer Zwolle Een ingreep op de hartkatheterisatiekamer in Zwolle

Onderdeel van de nadruk op diagnostisch onderzoek in Meppel en complexe behandeling in Zwolle, is de verhuizing van de hartkatheterisatiekamer uit Meppel. Deze is toegevoegd aan de vijf al aanwezige behandelkamers van dit type in het ziekenhuis in Zwolle. Andersom is de apparatuur voor SPECT-CT onderzoek verplaatst van Zwolle naar Meppel en vanaf augustus in gebruik voor de patiënt. 

Onderzoek met SPECT-CT Onderzoek met SPECT-CT Verhuizing SPECT CT naar Meppel Verhuizing SPECT-CT naar Meppel

Zo dichtbij mogelijk

Hoe zit het met de spoedpatiënten, kunnen die nog wel in Meppel terecht? Gea: ‘Jazeker. Daarin verandert niets. Een patiënt uit de regio Meppel waarbij de hulpverlener een ernstige aandoening vermoedt of die een hartstilstand heeft, ging tot nu toe al meteen met de ambulance door naar Isala Zwolle. Dat is logisch omdat daar direct kan worden behandeld. Met minder ernstige spoed, zoals een ritmestoornis, zul je als patiënt in de regio Meppel nog steeds naar Meppel gaan. Daartoe is alle nodige cardiologische zorg voorhanden.’

Hybride HCK

Isala Zwolle telt dus nu zes hartkatheterisatiekamers (HCK). Gea: ‘Die zes kamers hebben wij zeker nodig. Wij zien steeds meer patiënten en steeds vaker wordt er gekozen voor een behandeling op de HCK. Denk daarbij aan het plaatsen van een nieuwe hartklep via de ader in plaats van een openhartoperatie.’ Die ingreep gebeurt op een zogenoemde hybride HCK. Gea: ‘Op een hybride kamer kan de cardioloog samen met de thoraxchirurg de patiënt behandelen. Het plaatsen van een hartklep via de ader is voor het herstel van de patiënt minder belastend. Maar het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat we tijdens die ingreep moeten besluiten om te schakelen naar een openhartoperatie en dat kan in zo’n hybride HCK meteen. Dus zonder de patiënt te hoeven verplaatsen naar het OK-complex ronden we de plaatsing van de hartklep hier af.’

Hartrevalidatie

Na een hartinfarct of een open hartoperatie kunnen patiënten zowel in Meppel als in Zwolle een hartrevalidatieprogramma volgen. Gea: ‘Voor ons in het Hartcentrum is dit een belangrijk onderdeel van de zorg. Het helpt je op allerlei manieren verder. Omdat het een reeks dagdelen behelst, is het handig om dit dichtbij huis te kunnen doen. Op beide locaties bieden wij daarom precies hetzelfde programma. Een heel team staat klaar voor de patiënt die gaat werken aan bewegen, conditie opbouwen en weer vertrouwen krijgen in het hart. We geven ook informatie over de aandoening: wat is u eigenlijk overkomen? Zeker bij een acute situatie is er vaak geen tijd voor uitgebreide uitleg. De patiënt en familie hebben al veel aan het hoofd en dan is het lastig om alles te onthouden. Daarnaast is er aandacht voor leefstijl. Dat gaat over keuzes die je maakt in je dagelijks leven: hoe actief je bent, wat je eet en of je alcohol of tabak gebruikt.’

In het programma is ook aandacht voor de psychische kant. Gea: ‘Een hartaandoening kan soms heel plotseling gebeuren en je bent daar niet op ingesteld. We zien veel oudere patiënten maar ook sportieve dertigers en veertigers die midden in het leven staan. De schok van een hartaandoening is dan groot, want als je bewust gezond leeft denk je ook dat je kerngezond bént. Opeens krijgt je zekerheid over je lijf een knauw en dat heeft aandacht nodig. Een revalidatietraject biedt dan uitkomst. Overigens niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de eventuele partner.’

Bekijk ook het filmpje over het HCK-complex en maak kennis met medewerkers: