Contact
  1. 'Het bed thuis upgraden tot ziekenhuisbed'
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Ziekenhuiszorg zo veel mogelijk organiseren in de leefomgeving van de patiënt. Dit is al jaren de visie van Isala Hartcentrum. Maar door de Corona-epidemie gaan de ontwikkelingen nog sneller. Ed de Kluiver, voorzitter van het Hartcentrum is de enthousiasmerende kracht achter het virtuele Hartcentrum van Isala. ‘Wij zijn in Nederland absoluut koploper als je kijkt naar de aantallen. Maar ik vind het nog lang niet groot genoeg. Wij zitten vol ambitie.’

ed de kluiver

Dankzij die ambitie durft De Kluiver te voorspellen dat over tien jaar Isala Hartcentrum bijna alle patiënten die geen operatie of andere interventie ondergaan, thuis opneemt. ‘Negentig procent van deze patiënten zien wij in 2030 niet meer in het ziekenhuis. Er zijn twee groepen hartpatiënten: de nieuwe (acute) patiënt en de chronische patiënten. Om met de eerste groep te beginnen; stel mevrouw Jansen meldt zich met pijn op de borst bij de huisarts. Van de huisarts krijgt zij een link naar een website waar zij vragen kan beantwoorden over haar klachten. Op basis van haar antwoorden wordt met behulp van kunstmatige intelligentie bepaald welke diagnostiek nodig is. Is er een hartfilmpje nodig en/of bloed dan komt een dienst bij patiënte thuis langs om dit te doen. Een buisje bloed is dan niet meer nodig, een prik in de vinger volstaat. Blijkt vervolgens dat patiënte gezien moet worden door een cardioloog, dan kan dat op afstand. Is een invasief onderzoek nodig, denk aan hartkatheterisatie, dan is een bezoek aan het ziekenhuis wel nodig.’

Bewaking

De chronische patiënten, denk aan patiënten met hartfalen en chronische ritmestoornissen, blijft Isala Hartcentrum net als nu zo veel mogelijk thuis volgen met telemonitoring. De Kluiver: ‘Met het verschil dat wij patiënten dan 24 uur per dag kunnen monitoren, bijvoorbeeld met een slimme pleister waar wij nu in Isala onderzoek naar doen. Deze meet de hartslag, ademhaling, beweging en ziet wanneer de situatie verslechtert. De bewaking zou je op een paar plekken kunnen doen voor heel Nederland. Als mensen alleen maar ziek zijn en er is geen interventie nodig, dan kun je ze prima thuishouden. Met moderne technieken en internetverbinding kunnen wij het bed thuis upgraden tot een ziekenhuisbed.’

Betonnen ziekenhuis

Op de vraag waarom Isala Hartcentrum zo hard bouwt aan het virtuele Hartcentrum is het antwoord van De Kluiver duidelijk. ‘We kunnen niet anders. Dat zag ik al in 1997 toen ik bezig was met mijn promotieonderzoek. Onderzoek destijds voorspelde een groeiend aantal patiënten omdat wij ouder worden en langer leven. Wij hadden het net over het Hartcentrum in 2030, in dat jaar woont in Nederland het grootste aantal 65-plussers ooit. Daar is geen ruimte voor in het traditionele betonnen ziekenhuis. De Coronapandemie drukte ons nog eens met de neus op de feiten. Anderhalve meter afstand houden gaat niet in een volle polikliniek. Daarnaast is er een personeelstekort en zijn ziekenhuizen eigenlijk heel risicovol voor de patiënt zelf. Denk aan het risico op infecties met de bekende ziekenhuisbacteriën en de kans op een delier.’

Leefomgeving patiënt

Het virtuele Hartcentrum van Isala is op dit moment misschien nog niet zo groot als de ambities van De Kluiver, maar het heeft al enorm veel zorg kunnen organiseren in de leefomgeving van de patiënt. De Kluiver: ‘Van ongeveer 3000 patiënten lezen wij in het ziekenhuis via telemonitoring de gegevens van de ICD en pacemaker uit. Een kleine 1000 patiënten krijgen via ons meetapparatuur mee voor telemonitoring thuis. Na een hartinfarct wil je niet alleen telefonisch contact met een patiënt, je wilt ook dingen meten zoals bloeddruk en het gewicht. Via een portaal worden deze gegevens automatisch aan ons doorgeven.’

Thuis laten

Met Chance@home neemt het Hartcentrum thuis patiënten op. ‘Die dienst gaan wij uitbreiden, onder andere naar de regio rondom Meppel. Wij hebben onlangs al meer mensen thuis opgenomen, omdat er door Corona minder ruimte in het ziekenhuis was.’ En dan is er nog de virtuele Eerste harthulp. De Kluiver: ‘We hebben meegedaan met een onderzoek (red. Famous triage) om mensen met pijn op de borst thuis te laten. Dit onderzoek is nu afgerond en het is wachten op de conclusies. Maar ik weet zeker dat in het virtuele Hartcentrum van 2030 het thuislaten van patiënten met pijn op de borst is opgenomen in de richtlijnen. Toen er in het ziekenhuis weinig pek was door Corona hebben wij veel patiënten veilig kunnen thuislaten.’  

Digitaal schoonmaken

Dat ziekenhuiszorg verandert en dat die veranderingen noodzakelijk zijn, ziet eigenlijk iedereen wel.

De organisatie van virtuele zorg wordt echter nog enorm onderschat, vindt De Kluiver. ‘De techniek is niet zo moeilijk. Maar daar moet je niet mee beginnen, start met het zorgpad en zoek daar de juiste techniek bij. En mooi al die digitale draadloze bloeddruk meters, maar wie maakt ze eigenlijk schoon na gebruik? En dan bedoel ik ook het digitaal schoonmaken. Nog een voorbeeld. Een pilot met een e-coach met vijftig patiënten, dat lukt wel. Maar wat als er drieduizend patiënten meedoen? Dan moet je dat wel goed organiseren.’

Harm Pol is voorzitter van de Harteraad regio Overijssel. Pol: 'De Harteraad is een belangenorganisatie voor hartpatiënten en tevens expertisecentrum. De visie van Isala Hartcentrum, zoveel mogelijk zorg organiseren in de leefomgeving van de patiënt, vind ik positief. Corona heeft hierin ook voor een omslag gezorgd. Patiënten hadden angst om naar het ziekenhuis te komen en hadden vooral telefonisch contact. Maar je kunt natuurlijk niet alles op afstand doen. Een fysiek onderzoek zal in het ziekenhuis zijn en een diagnose stellen op afstand vind ik ook lastig.'

'Tele-hartrevalidatie vind ik een mooi en goed voorbeeld van zorg op afstand. Patiënten ervaren het positief. En wat ik mooi vind is dat ook veel ouderen er gemakkelijk mee om kunnen gaan. Beeldbellen is eveneens een belangrijk middel om de zorg meer in de leefomgeving van de patiënt te organiseren. Zowel door specialist als huisarts. Maar er wordt nog weinig gebruik van gemaakt. Dat gaat zeker nog veranderen. Tele-begeleiding gaat steeds belangrijker worden. Dat ziet iedereen. En is ook nodig om zorgkosten beheersbaar te houden. Bovendien zijn er gewoon te weinig mensen die in de zorg gaan werken.'

Lees ook

Meer informatie

Gerelateerd nieuws