Contact
  1. ‘Het buddysysteem werkt heel patiëntgericht’
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Op de afdeling Dagverpleging van Isala werken oncologieverpleegkundigen met een zogeheten ‘buddysysteem’; een werkwijze waarbij twee verpleegkundigen aan elkaar worden gekoppeld tijdens een dienst om de patiëntveiligheid te verhogen.

Roelie Bakker (links) in overleg met haar buddy Tamara van der Vegte (rechts)

Roelie Bakker (links) in overleg met haar buddy Tamara van der Vegte (rechts)

Roelie Bakker introduceerde het aan haar collega’s. ‘Ik werkte voorheen bij het Dialysecentrum waar zij al werkten met een buddysysteem. Toen ik op de Dagverpleging kwam, dacht ik dat het buddysysteem hier ook een goede toevoeging zou zijn.’

Veilig werken

Om veilig te kunnen werken, voeren de verpleegkundigen op de Dagverpleging bij iedere patiënt en bij alle medicatie een dubbelcheck uit. Bij het buddysysteem worden er twee verpleegkundigen aan elkaar gekoppeld om deze checkmomenten samen te doen. Roelie: ‘Een buddy is een maatje die mijn patiënten kent, mijn werkzaamheden kan checken en mij kan assisteren bij bepaalde handelingen, en andersom. Goede communicatie, elkaar feedback geven is hierbij een vereiste. Het gaat er bij het buddysysteem om dat je efficiënt en veilig kunt werken. Dat doen we doordat patiënten gestructureerd bij ons binnenkomen op de afdeling.’

Een geolied systeem

De Dagverpleging is verdeeld in drie zones. Per zone werken twee verpleegkundigen die aan elkaar gekoppeld zijn. Om en om behandelen zij een patiënt die aan hen is toegewezen. Op deze manier heeft telkens één verpleegkundige de handen vrij om de handelingen van de andere verpleegkundige te checken of om de medicatie die de buddy aan de patiënt geeft te dubbelchecken. ‘We checken elkaar, en de medicatie waarna we telkens onze handtekening geven ter bevestiging. Onze pauzes worden aangepast aan de planning en overleggen we als buddy’s onderling. Het is dus heel laagdrempelig, maar het werkt geolied.’

Patiëntgerichte zorg

Roelie vervolgt: ‘Het buddysysteem is veilig en werkt heel patiëntgericht. Patiënten geven aan dat zij zich erg veilig voelen doordat er zoveel gecheckt wordt. Ook zeggen zij het fijn te vinden om telkens dezelfde gezichten te zien, met name als zij hier voor een langere tijd behandeld worden. Wij streven er naar dat patiënten bij ons twee verpleegkundigen zien in plaats van zes verschillende; dat zorgt voor rust.’