Contact
  1. Het kan natuurlijk altijd beter, maar dat is ook het streven!
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Ingrid de Groot is als patiënt advocate van Borstkankervereniging Nederland (BVN) betrokken bij de borstkankerzorg binnen Isala Oncologisch centrum. Zij vertelt over hoe zij in haar rol patiënten vertegenwoordigt om samen met de specialisten van de Mammapolikliniek de borstkankerzorg te verbeteren.

Ingrid Koldenhof - de Groot

Ingrid de Groot, Vertegenwoordiging van patiënten

Perspectief patiënten

Het belang van patiëntenparticipatie wordt steeds meer onderkent. Het inbrengen van het patiëntperspectief bij wetenschappelijk onderzoek, beleid, trajecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en het bevorderen van eigen regie, wordt steeds meer als toegevoegde waarde erkent. Ziekenhuizen, verzekeraars en farmaceutische bedrijven vragen steeds vaker advies aan patiëntenorganisaties. Zo ook Isala Oncologisch centrum, waar ik als patiënt advocate betrokken ben bij de borstkankerzorg.

Vanuit een landelijk netwerk van patiënt advocates onderhoud ik contact met ziekenhuizen en andere organisaties over de borstkankerzorg. Ik vertegenwoordig patiënten en participeer in activiteiten en projecten. Als schakel tussen de BVN en de ziekenhuizen inventariseer ik vragen en ontwikkelingen vanuit de ziekenhuizen en informeer ik zorgverleners over standpunten, speerpunten, producten, diensten en projecten van de BVN, bijvoorbeeld de monitor borstkankerzorg.,

Meten is weten

De borstkankermonitor, een online instrument dat laat zien welke borstkankerzorg een ziekenhuis biedt en hoe patiënten deze zorg hebben ervaren, geeft naast informatie de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De ziekenhuizen krijgen de patiëntervaringen teruggekoppeld zodat ze kunnen gaan sturen op de patiëntwaarde en eventueel acties kunnen inzetten om de patiëntgerichte zorg te verbeteren. Het roze lintje is onderdeel van de monitor en geeft per ziekenhuis weer hoe dit op diverse criteria scoort. Ziekenhuizen, zoals Isala, die voldoen aan voldoende criteria vanuit patiëntperspectief, ontvangen het roze lintje.

De data wordt verzameld met vragenlijsten. Er zijn twee soorten vragenlijsten. De PROM-vragenlijsten ,Patient Reported Outcomes Measures, die meten hoe het met patiënten gaat op fysiek, sociaal en mentaal gebied en de PREM-vragenlijst, die de ervaringen en tevredenheid over de geleverde zorg meten. Tot nu toe zijn er weinig ziekenhuizen die de resultaten van de vragenlijsten over hun kankerzorg met kankerpatiëntorganisaties delen. Isala Oncologisch centrum is een van de vijf ziekenhuizen die deze transparantie wel biedt en op basis van de uitkomsten verbeterstappen maakt. Als patiënt advocaat van de BVN was ik betrokken bij deze transparantie challange.

Maximaliseren van de waarde van de zorg

Verder participeer ik binnen het Value Based Health Care project op de mammapolikliniek van Isala). Een project dat gericht is op het maximaliseren van de waarde van de zorg voor de borstkankerpatiënt en het reduceren van de zorgkosten. De waarde van de zorg wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van data . Deze informatie kan gebruikt worden om beleid te bepalen, te benchmarken met collega’s, kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen. Door data-analyses kan de zorg bijvoorbeeld veel meer en beter gepersonaliseerd worden, wat leidt tot zorg op maat en mogelijk tijdswinst in de spreekkamer.

Ik ben trots dat ik de belangen van borstkankerpatiënten, erfelijk belasten en partners mag vertegenwoordigen binnen een team mensen dat met zoveel passie werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de borstkankerzorg en de kwaliteit van leven. Het kan natuurlijk altijd beter, maar dat is ook het streven!

Lees meer over Isala Oncologisch centrum of de Mammapolikliniek.