Contact
  1. Hilde Roijen, internist ouderengeneeskunde: ‘Een kenniscentrum dat soms aan dogma’s rammelt’
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het Isala Centrum voor ouderengeneeskunde (ICO) werd afgelopen zomer opgericht. Zeven december vindt er een symposium plaats om de start van dit nieuwe expertisecentrum officieel te markeren. Maar wat maakt dat Ouderengeneeskunde bij Isala meer dan een afdeling is? Internist ouderengeneeskunde Hilde Roijen: ‘Wij durven vragen te stellen en aan dogma’s te rammelen. Dat zijn de wortels van ons kenniscentrum’

Internist ouderengeneeskunde

Neem bijvoorbeeld het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis, begint Hilde van Roijen. ‘In 2017 kreeg Isala dit keurmerk niet. Toen we informeerden waarom niet, was het antwoord dat wij geen aparte geriatriedienst hadden. Maar dat wil je toch ook niet? Verzuiling en dus het opknippen van patiënten in deeltjes is niet wat we nodig hebben. Patiënten zitten daar zelf ook niet op te wachten. Dat is juist waar zij over klagen. Het gebrek aan regie op al die verschillende deeltjes die samen de zorg voor ouderen uitmaken. Op bijna iedere afdeling liggen ouderen. Wij hebben er allemaal mee te maken, dus wij moeten er allemáál wat van weten. Toen we dat uitlegden, moest men ons wel gelijk geven. Het feit dat je dit keurmerk iets kan uitleggen over zorg voor kwetsbare ouderen, vind ik een voorbeeld van expertise in huis hebben.’

Kennis neemt toe

Om er voor te zorgen dat er op iedere afdeling kennis is over de oudere patiënt, is het streven dat elke afdeling een aandachtsvelder ouderengeneeskunde heeft. Hilde: ‘Wij merken echt dat de kennis over de oudere patiënt is toegenomen in Isala omdat de vragen die wij krijgen steeds ingewikkelder worden. Veel afdelingen kunnen de eenvoudiger vragen over kwetsbare ouderen inmiddels zelf beantwoorden. Wij zijn trots op de dingen die we samen bereikt hebben, bijvoorbeeld rooming-in bij delier. Dat is nu heel gewoon in ons ziekenhuis.’ Ook noemt Hilde de  behandeling van kwetsbare ouderen met een gebroken heup. ‘Door deze zorg te verplaatsen naar Isala Meppel kunnen wij ouderen veel sneller opereren.’

Opereren aan het hart

In Isala is Ouderengeneeskunde inmiddels niet meer weg te denken. ‘Dat komt vooral door onze verpleegkundigen’, zegt Hilde. ‘Zowel de verpleegkundig consulenten als de verpleegkundig specialisten zijn het hart van ons team. We doen bijvoorbeeld regelmatig beoordelingen voor het Isala Hartcentrum. Zij vragen ons dan mee te denken of een patiënt van boven de tachtig met dementie nog wel geopereerd moet worden aan zijn hart. Dan gaan wij in gesprek met de patiënt en de mantelzorger van de patiënt, de cardioloog, onze verpleegkundig specialist en één van onze internisten-ouderengeneeskunde. Meestal is het technisch goed mogelijk iemand te opereren, maar wordt de patiënt er beter van? En zo ja, wát wordt er dan beter? Daar gaat het om!’

Foute beslissing

De dubbele vergrijzing – steeds meer ouderen en ouderen die steeds langer leven - maakt dat ouderen regelmatig het journaal halen of de actualiteitenprogramma’s. Een terugkerend onderwerp is de SEH-bedden die zij onterecht bezet zouden houden. ‘Onzin’, zegt Hilde. ‘De grootste groep ouderen die opgenomen worden in het ziekenhuis hebben op dat moment die zorg nodig. Punt. Vaak zijn er meerdere dingen aan de hand, bijvoorbeeld longklachten, maagklachten én verwardheid. Het is het samenspel dat maakt dat het niet meer gaat. Het ziekenhuis is geen slechte plek voor kwetsbare mensen: op dat moment is het de juiste plek met de juiste zorg. Wat hierin niet helpt, is dat ouderen eigenlijk te lang thuis moeten blijven wonen. Dat er niets meer is tussen je eigen huis en verpleeghuiszorg vind ik niet goed. Er moeten weer meer uitwijkmogelijkheden komen voor ouderen, eventueel voor een korte periode. Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Ik heb het idee dat er nu meer ouderen tussen de wal en het schip vallen dan toen de verzorgingshuizen er nog waren. Om voor een verpleeghuis in aanmerking te komen, moet je een grote zorg behoefte hebben Maar voordat je die hebt, is er vaak al veel aan de hand dat mensen bijzonder kwetsbaar maakt. Dan is er weinig nodig voor een crisis. Dat moet je echt leren zien.’

Meer informatie

Meer informatie over zorg speciaal voor ouderen leest u op de pagina van het Centrum voor ouderengeneeskunde.