Contact
  1. 'Ik wil het beste uit mensen halen’
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

​Nederland vergrijst. Het aantal mensen met dementie neemt toe. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Door de vergrijzing stijgt dit aantal in 2040 explosief naar meer dan 500.000. Dementie heeft een grote impact op iemands leven en dat van zijn naasten. Petra Baas is casemanager dementie en consulent Ouderengeneeskunde bij Isala en staat hen hierin bij.

Petra Baas, casemanager dementie en consulent Ouderengeneeskunde

Diagnose dementie

Petra: ‘Voorheen kregen mensen de diagnose dementie, gingen naar huis en dat was het dan. Er werd wel een hulptraject opgestart, maar daar ging een tijd overheen. Een casemanager overbrugt die periode en wordt ingeschakeld bij een ‘niet-pluis-gevoel’ als de kans groot is dat iemand dementie heeft. Situaties waarbij je bijvoorbeeld schoenen terugvindt in de koelkast of het vlees in de schuur.’ Zorgwekkende gebeurtenissen die aanleiding geven te onderzoeken of dementie de oorzaak is. Als dat zo is, wordt de casemanager ingeschakeld.

Spin in het web

De casemanager is een spin in het web -op dit moment vooral nog in de thuissituatie- en regelt alle zorg rondom de patiënt. Diegene heeft een centrale rol in de coördinatie van zorg en onderhoudt nauw contact met partner, thuiszorg en familie. Tegen mensen die zojuist te horen hebben gekregen dat ze dementie hebben, zegt Petra altijd: ‘Je bent vandaag geen ander persoon dan gisteren. Je staat er niet alleen voor.’ Petra: ‘Als eenmaal is vastgesteld dat iemand dementie heeft, zijn ze enerzijds geschokt, maar ook opgelucht. Niet alleen voor henzelf is het fijn te weten wat er aan scheelt, maar ook voor hun naasten: “Hij kan er niets aan doen, het is de ziekte”.

Dementie gaat niet alleen over geheugenproblemen, maar ook om zelfzorg, inschattingsvermogen en niet meer goed kunnen plannen. Iemand met dementie kan geen nieuwe informatie meer onthouden. De vorm van dementie bepaalt hoe iemand ermee om gaat. Elke situatie is anders, maar ook de familieleden zijn verschillend. Dat is aan de ene kant een uitdaging, maar soms ook best lastig. Om patiënten en zijn of haar naasten goed te begeleiden, is een goede vertrouwensband essentieel.’

Kern goede zorg

Petra: ‘Je komt niet zomaar meer in een verpleeghuis terecht. Pas als je echt een bedreiging vormt voor je eigen veiligheid of omgeving. Mensen moeten langer thuis wonen. Dat legt een druk op de partner of mantelzorger. Die betrek ik dan ook nauw bij het zorgtraject. De leeftijd van iemand met dementie en het verloop van de ziekte, bepalen de impact op diens leven en dat van hun naasten. Mijn doel is het beste uit de mensen halen. Daarbij streef ik ernaar dat iedereen zoveel mogelijk eigen regie behoudt en ik kijk per patiënt wat iemand nodig heeft. De kern van goede zorg voor iemand met dementie is belevingsgerichte zorg geven, dus vanuit de normen, waarden en gewoonten van een patiënt. Zo vraag ik opgenomen patiënten iets mee te nemen van thuis, bijvoorbeeld een eigen deken of een foto van de partner. Dat geeft een vertrouwd gevoel.’