Contact
  1. Informatieavond over maag- en slokdarmkanker
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Gelre ziekenhuizen organiseert op dinsdag 22 januari 2019 een informatieavond in de reeks ‘Vertel me Gelre’ over maag- en slokdarmkanker. Van 21 tot en met 26 januari 2019 is het de maag-/slokdarmkankerweek.

Multidisciplinaire patiëntenbespreking MDL-CHIR-oncologie - Gelre ziekenhuizen

Informatieavond over maag- en slokdarmkanker

Gelre ziekenhuizen organiseert op dinsdag 22 januari 2019 een informatieavond in de reeks ‘Vertel me Gelre’ over maag- en slokdarmkanker. Van 21 tot en met 26 januari 2019 is het de maag-/slokdarmkankerweek. In Nederland krijgen ruim 2.300 mensen per jaar slokdarmkanker, van wie driekwart mannen, voornamelijk ouder dan 60 jaar. Het aantal nieuwe gevallen neemt elk jaar toe.

Welke behandelingsmogelijkheden er zijn en vooral hoe patiënten hierbij worden begeleid, komt aan bod tijdens deze informatieavond. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, duurt tot ongeveer 21.00 uur en vindt plaats in het Auditorium van Gelre Apeldoorn.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.gelreziekenhuizen.nl/vertelmegelre.

Hoe fitter, hoe beter

Gespecialiseerd verpleegkundigen Susan Mensink en Joke Boots vertellen eerst over de voorlichting en begeleiding die zij patiënten bieden voorafgaand en na een maag- en slokdarmoperatie. Fysiotherapeut Joran Kauw sluit daarop aan met een presentatie over hoe hij patiënten vanuit het nieuwe project “Prior” begeleidt om zo fit mogelijk de operatie in te gaan en zo voorspoedig mogelijk te herstellen.

Samenwerken aan oncologische topzorg

Chirurg Roy Verhage is gespecialiseerd in (kijk)operaties voor maag- en slokdarmkanker en gaat dieper in op kwaliteit van leven na een buismaagoperatie. Ook vertelt hij over de samenwerking met Isala Oncologisch centrum in Zwolle binnen het Regionaal Oncologische Netwerk en hoe dit vanwege specialisatie tot betere resultaten leidt. Daarbij worden alle patiënten met maag- en slokdarmkanker uit de regio Zwolle/Meppel en Zutphen/Apeldoorn in Apeldoorn geopereerd en alle patiënten uit deze regio’s met alvleesklier-, galweg- en leverkanker in Zwolle. De voor- en nazorg vindt dan in het ‘eigen’ ziekenhuis van de patiënt plaats.

Patiënt aan het woord

Daarna komt een ex-patiënt aan het woord. Hij vertelt over zijn ervaringen met een goede voorbereiding voor de operatie en welke invloed de ziekte en behandeling heeft op de kwaliteit van leven. Na de presentaties kunt u vragen stellen aan de sprekers én het panel dat verder bestaat uit een radiotherapeut, maag-, darm- en leverarts, oncoloog en een chirurg.

Vóór 19.30 uur en vanaf 21.00 uur is er tijd om de informatietafel van patiëntenvereniging SPKS te bezoeken (zie ook: www.spks.nl).

Vertel me Gelre

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de reeks laagdrempelige bijeenkomsten die Gelre ziekenhuizen organiseert voor belangstellenden. Artsen en andere professionals uit de zorg vertellen op begrijpelijke wijze over tal van medische onderwerpen.

Meer informatie

Op de site van Maag-, darm-, en leveroncologie vindt u meer over Maag-, darm, en leverkanker.