Contact
  1. Informed consent bij echogeleide punctie hals/schildklier en mamma cyste
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​De afdeling Radiologie heeft met het bestuur van de HRZ een voorstel besproken voor echogeleide puncties en informed consent van de patiënt. Het vriendelijke verzoek aan de huisarts is om voorafgaand aan een echogeleide punctie het onderzoek en risico’s te bespreken met de patiënt en hierna informed consent op het formulier of in ZorgDomein aan te kruisen. Het onderzoek kan pas gepland worden als er informed consent verkregen is.

De patiënt moet namelijk in de gelegenheid worden gesteld om na te kunnen denken over het aangevraagde onderzoek met punctie. Informed consent kan daarom niet direct voorafgaand aan het onderzoek in het ziekenhuis pas besproken worden. Door op deze manier te werken, scheelt het een extra bezoek aan het ziekenhuis voor de patiënt. 

Het aanvraag formulier Radiologie staat op de website van MCC Klik:
Ook in het aanvraagformulier in ZorgDomein (vanaf 1 juni) staat een aankruisvakje. Let wel: voordat de punctieprocedure gestart wordt op de afdeling Radiologie informeert de laborant bij de patiënt naar eventuele allergieën en gebruik van medicatie in een zogeheten ”time out procedure. 

De risico’s van een echogeleide punctie die besproken moeten worden met de patiënt voor informed consent zijn:

  • Op de punctieplek kan een blauwe plek komen.
  • De punctieplaats kan pijnlijk zijn
  • Er is een kleine kans op een bloeding.
  • Er is een kleine kans dat er een infectie optreedt (dat de prikplaats na 2 tot 3 dagen rood en warm aanvoelt en dat de patiënt koorts krijgt)
  • Bij mammacyste. Cyste kan na verloop van tijd terugkomen.

Cyste mamma

Patiënt is bekend met cyste in mamma en heeft hier pijnklachten van. Er kan een echogeleide punctie van de cyste in de mamma worden aangevraagd ter ontlasting.
Er wordt een echo van de mamma uitgevoerd en aansluitend zal de cyste leeg gepuncteerd worden.

Zwelling hals/schildklier

Bij een zwelling in hals/schildklier of van weke delen wordt er, voorafgaand aan een eventuele punctie, een echo uitgevoerd van het betreffende gebied. De radioloog beoordeelt vervolgens op basis van de beelden of er een indicatie is om een punctie uit te voeren. Echogeleide puncties worden uitgevoerd in Isala Zwolle, in het hoofdgebouw.

Zie ook de patiëntenvoorlichtingsfolder Echo geleide punctie op de afdeling Radiologie.