Contact
  1. IntermeZZo en Oncologisch centrum inspireren professionals uit hele land

‘Wat een inspirerend en waardevol voorbeeld over samenwerking in psychosociale oncologische zorg’, was een veelgehoord compliment na de landelijke bijeenkomst voor ziekenhuizen en oncologische centra alsmede collega-(inloop)huizen van Nazorgcentrum IntermeZZo.

De vlaggen van IntermeZZo en Oncologisch centrum

Twee groepen vertegenwoordigers (waar onder directies, managers, coördinatoren, afdelingshoofden en verpleegkundig specialisten) waren vorige week een dagdeel te gast bij IntermeZZo. Het doel was kennis te nemen van de samenwerking tussen Isala Oncologisch centrum en IntermeZZo over hoe de twee samenwerkende partners nazorg voor mensen met kanker en hun naasten organiseren. De dag werd in opdracht van VWS en IPSO (overkoepelende organisatie Instellingen PsychoSociale Oncologische zorg) geïnitieerd.

De complimenten waren voor de drie sprekers; Daphne de Roode (ketenmanager Isala Oncologisch centrum), Corine den Hollander (manager IntermeZZo) en Paula Huisman (regieverpleegkundige en ondersteuningsconsulent). Samen presenteerden zij aan collega-professionals uit het hele land de werkwijze in Zwolle.

Ook de ervaring met de functie van ondersteuningsconsulent, bij Isala momenteel als pilot voor patienten met een melanoom of maag-, darm- en leverkanker, werd met grote belangstelling gevolgd. Uit de eerste onderzoeksresultaten bij patiënten blijkt een zeer hoge waarderingsscore voor deze ondersteuningsvorm.

Manager Corine den Hollander presenteert Manager Corine den Hollander presenteert

Veranderde visie

In Nederland was tot voor een aantal jaren geleden het idee dat nazorg in ‘inloophuizen/nazorgcentra’ voor mensen met kanker vooral ver weg van het medische behandeltraject, dus het ziekenhuis, moest plaatsvinden. Steeds meer is de gedachte dat het één doorgaande lijn moet zijn. Vanuit die visie zijn Isala Oncologisch centrum en IntermeZZo in 2010 al gestart. Vanwege deze visie, het beleid in huis en het inhoudelijk sterke programma, wordt IntermeZZo steeds meer gezien als voorbeeldhuis, onder andere door IPSO en KWF.

Werk aan de winkel

Nazorgcentrum IntermeZZo is op de nieuwe locatie bijna één jaar open en oogstte veel lof. De sfeervolle ruimte, rust en gastvrije ontvangst door vrijwilligers, maakte indruk. Van de bezoekers kwam veel waardering voor de sterke verbinding met het ziekenhuis en de gezamenlijke visie. Manager Corine den Hollander: ‘De kwaliteit die je levert als nazorgcentrum of inloophuis is belangrijk voor de aansluiting bij ziekenhuizen om serieus genomen te worden. Gedeelde visie is een voorwaarde, maar vraagt dat je er in de dagelijkse praktijk voortdurend aan werkt. Iedere professional gaat vol voor goede zorg. Kwaliteit, goede inhoudelijke programma’s zijn pijlers waarop we elkaar kunnen vinden.’

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.