Contact
  1. ​IntermeZZo geeft voorlichting aan ouders over omgaan met kanker binnen het gezin
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Wanneer ouders te horen krijgen dat een van hen kanker heeft, gaan er allerlei vragen spelen. Hoe ga ik er mee om, hoe vertel ik het mijn kinderen? Hoe treft dit ons gezin? Nazorgcentrum IntermeZZo organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders over het thema ‘Kanker binnen het gezin’. Deze vinden plaats op verschillende data van 19.00-20.30 uur.

Lego illustratie kanker

Bespreekbaar maken

Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen praten en dat kinderen zich serieus genomen voelen. want ook al kreeg vader of moeder de diagnose, kanker treft het héle gezin. De begeleiders van de bijeenkomst zijn Esther Mars (rouw- en verliesbegeleider en ervaringsdeskundige) en Ineke Frölich (maatschappelijk werker/ trainer en gastvrouw bij Intermezzo). Zij lopen als het ware een stukje mee met de ouders en hun gezinnen en geven praktische tips. Daarnaast wordt heel praktisch bekeken hoe mooie materialen ouders én kinderen kunnen ondersteunen bij vragen, onzekerheden en alles wat er is. Er is ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen.

U kunt patiënten verwijzen naar IntermeZZo, nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten, (038) 424 6088 en voor de agenda: www.intermezzo-zwolle.nl