Contact
  1. Interne geneeskunde Isala: dichterbij waar het kan ver weg als dat beter is
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​De fusie tussen het Diaconessenhuis in Meppel en Isala in Zwolle zal u niet ontgaan zijn. In het verlengde van de fusie van de beide ziekenhuizen zijn de twee vakgroepen interne geneeskunde sinds 1 april 2016 verder gegaan als 1 vakgroep onder de naam Internisten Isala.

Deze stap is ook een logisch gevolg van de al 8 jaar geleden ingezette samenwerking tussen de internisten in Meppel en Zwolle op het gebied van nierziekten en dialyse. De afgelopen jaren is daar samenwerking op veel onderdelen van de interne geneeskunde bijgekomen (hematologie, infectieziekten, oncologie en ouderengeneeskunde). 

Wij willen benadrukken dat de zorg voor de patiënten daar waar het kán zo dicht mogelijk bij huis geleverd zal blijven worden. Gerealiseerde voorbeelden hiervan zijn onze dialyse-activiteiten in Meppel waardoor patiënten uit de regio Meppel veel minder reistijd kwijt zijn, uitbreiding van de dagbehandeling waardoor meer chemokuren dichterbij huis van de patiënt gegeven kunnen worden, poliklinische spreekuren voor patiënten met een (chronische) infectieziekte en natuurlijk de klinische en poliklinische zorg voor de kwetsbare oudere. 

Niet alle patiënten kunnen altijd in Meppel behandeld worden. Het gaat hierbij vooral om complexe, vaak klinische, behandelingen van hemato-oncologische aandoeningen maar ook om behandeling met inwendige insulinepompen of auto-immuunziekten waarvoor bijvoorbeeld plasmaferese behandeling noodzakelijk is. Omdat de expertise vanuit verschillende disciplines, mede onder invloed van volumenormen, in Zwolle verzameld is zullen deze patiënten vaak in Zwolle behandeld moeten worden. Dat was in het verleden vaak al het geval en zal in de toekomst ook zo blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit in het belang is van deze specifieke patiëntengroepen is omdat er zo betere inhoudelijke zorg geleverd kan worden.
Wij hopen u wat meer achtergrondinformatie te hebben kunnen geven over de ontwikkelingen in patiëntenstromen naar Isala voor de interne geneeskunde. Wanneer u of uw patiënten hierover aanvullende vragen hebben aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ondergetekenden. Daarnaast vragen wij u om wanneer er behoefte is aan bijpraten of bijscholing op HAGRO-niveau daarover dan met ons contact op te nemen zodat we een afspraak kunnen maken.

De komende maanden zullen wij u via Klik actueel informeren over de ontwikkelingen binnen onze vakgroep rond (specifieke) poliklinische spreekuren en consultatie in Meppel. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de vakgroep Internisten Isala
Jan Jager en Sabine Diepeveen