Contact
  1. Isala Hartcentrum pioniert met zorgverzekeraar over Value Based Healthcare
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Stel je ontwikkelt als Isala Hartcentrum een breed revalidatieprogramma waardoor patiënten zich beter voelen en minder vaak weer opgenomen hoeven te worden. Dan is dat goed nieuws voor de patiënt, maar niet per definitie voor Isala. Minder opnames betekent immers nog steeds minder kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.

Astrid van der Velde

Astrid van der Velde

Astrid van der Velde, manager medische praktijk Isala Hartcentrum en projectleider van het Value Based Healthcare (VBHC) project rond telehartrevalidatie zit daarom zeker eens per twee weken met vertegenwoordigers van Zilveren Kruis – de grootse zorgverzekeraar in de regio – om tafel. ‘Wanneer wij binnen Isala en in andere ziekenhuizen steeds meer gaan werken met VBHC, moeten wij de zorg op een andere manier financieren. Hoe? Wij onderzoeken of een VBHC-contract een oplossing kan zijn.’

Waarde toevoegen

VBHC betekent dat je als zorgverlener waarde toevoegt voor de patiënt, tegen duurzame bekostiging. In Isala Hartcentrum loopt een aantal studies met telehartrevalidatie. Dit als aanvulling op de gewone hartrevalidatie of als alternatief. Astrid: ‘Uit studie blijkt gewoon dat revalidatie na een hartinfarct, dotter of open hartoperatie heel effectief is. Je wilt dus dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Maar er zijn twee problemen. Mensen vallen weer terug in het oude leefpatroon. Of patiënten gaan niet eens revalideren omdat ze het ziekenhuis te ver weg vinden, geen vervoer hebben. Of bijvoorbeeld niet in een groep willen trainen. Telehartrevalidatie zou dan een geweldige oplossing kunnen zijn. Je traint thuis en op een telefoon en via een webportal kun jij je vorderingen volgen. Ook in Isala Harthuis worden deze bijgehouden. En regelmatig belt één van de zorgverleners voor stimulans. Het is echt zorg op maat. Kortom, door telehartrevalidatie te bieden – naast of in aanvulling op de gewone hartrevalidatie – kunnen wij waarde toevoegen voor de patiënt en hopen wij zorgkosten te besparen.’

Samen aan tafel

Isala Hartcentrum maakt echter wel kosten door het aanbieden van telehartrevalidatie. Astrid: ‘Denk alleen al aan de apparatuur die nodig is maar ook de personele ondersteuning en de ICT infrastructuur. Wij hopen dat wij uiteindelijk minder mensen hoeven op te nemen. Maar daardoor kunnen wij minder declareren bij de zorgverzekeraar. En mede daarom is het zo belangrijk om samen aan tafel te zitten en hiervoor een nieuwe financiering te ontwikkelen. Zilveren Kruis wilde graag met het onderwerp hart een VBHC-pilot starten met Isala. Dat genoegen was wederzijds. Het is echt pionieren samen, en dat is hartstikke leuk!’ 

Inkopen op waarde

Eerst gaan wij samen – ook met patiënten - het hele zorgpad langs, legt Astrid uit. ‘Welke zorg valt er allemaal onder? Wat kan beter? Wat mist nog? Wij gaan mede op basis van die informatie een breed hartrevalidatieprogramma ontwikkelen en invoeren. Waarbij wij de telehartrevalidatie grootschalig gaan inzetten. De gegevens van de patiënten die het nieuwe hartrevalidatieprogramma gaan volgen, gaan wij vergelijken met gegevens van patiënten die in het verleden hartrevalidatie bij ons gevolgd hebben. Maar nu wij samenwerken met Zilveren Kruis, hebben wij toegang tot veel meer gegevens. Wij gaan afspraken maken over de waarde die wij voor de patiënten denken te kunnen creëren en welke beloning wij daarvoor terug gaan krijgen van Zilveren Kruis als wij die waarde inderdaad kunnen creëren. Wij hebben nog niets vastgesteld, maar denk bijvoorbeeld aan 15 procent minder ziekenhuis ziekenhuisopnames. Stel wij realiseren dat, waar voor beloning staat daar tegenover? De afspraken leggen wij vast in een VBHC-contract als onderdeel van het meerjarencontract dat Isala met Zilverenkruis heeft. Ik verwacht dat wij uiteindelijk steeds meer van inkoop op volume naar inkoop op waarde gaan.’