Contact
  1. Isala kiest voor één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier: HiX
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Isala stapt met alle locaties over op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD): HiX. Donderdag 22 december 2016 ondertekenden het ziekenhuis en EPD-leverancier ChipSoft een samenwerkingscontract. Met HiX beschikt iedereen die bij de behandeling en begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete informatie.

Logo HIX

Dit nieuwe ZIS-EPD vervangt de verschillende systemen die in Isala gebruikt worden. HiX gaat ons helpen nóg betere, efficiëntere en veiligere zorg te leveren. Vanaf oktober/november 2018 wordt het nieuwe EPD in gebruik genomen.

Belangrijk bij de ontwikkeling en implementatie van dit nieuwe EPD is de afstemming met de verwijzers. Er is daarom een Isala brede werkgroep ingericht om deze samenwerking goed vorm te geven. Vanuit de regio Meppel zijn huisartsen Herbert Barkema en Geert van Iersel bereid gevonden in een Isala-brede werkgroep te participeren. Vanuit de regio Zwolle zijn dat Jantien van Ittersum, Olof Schwantje en Wim Segers.