Contact
  1. Isala Oncologisch centrum onderscheiden voor openheid borstkankerzorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Hoe patiënten de begeleiding en behandeling van hun kankerzorg ervaren, is van essentieel belang. Zo ontstaat meer inzicht in de kwaliteit van zorg en de ervaring van patiënten. Isala Oncologisch centrum meet de ervaring van patiënten met behulp van vragenlijsten. En de uitkomst van deze vragenlijsten delen we met kankerpatiëntenorganisaties. Hiervoor ontvingen we vandaag, als één van de zes ziekenhuizen in Nederland, de NFK Transparantie Challenge Award.

Eva Noorda, chirurg-oncoloog, ontvangt de NFK Transparantie Challenge Award uit handen van Dorien van Benthem van NFK.

Patiëntenervaring meten

Eva Noorda, chirurg-oncoloog van de mammapolikliniek: ‘Ervaringen van patiënten vormen een essentiële bron van informatie voor zowel patiënten als zorgverleners. Ze laten zien hoe een patiënt (e) zijn of haar behandeling ervaart en kunnen aanleiding geven tot overleg met de patiënt(e) en aanpassing van die behandeling in de spreekkamer. Bovendien geven de resultaten inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg.’

Binnen de mammapolikliniek en de polikliniek MDL-oncologie meten we de zorguitkomsten met meerdere vragenlijsten. Die meten hoe het met patiënten gaat op fysiek, sociaal en mentaal gebied en hun ervaringen en tevredenheid over de geleverde zorg. Hiermee willen we de kankerzorg verder verbeteren.

Over NFK Transparantie Challenge Award

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) maakt zich hard voor het meten van zorguitkomsten en om hier transparant over te zijn. Daarom startte de organisatie in 2017 de Transparantie Challenge met een oproep aan de ziekenhuizen om transparant te zijn over de zorguitkomsten. Isala Oncologisch centrum ging in het kader van deze challenge samen met het OLVG en het Waterlandziekenhuis/Westfriesgasthuis de dialoog aan met borstkankerpatiënten en de Borstkankervereniging Nederland. Het NFK beloont hier ons nu voor met de NFK Transparantie Challenge Award. Een aanmoedigingsprijs als voorbeeld voor andere ziekenhuizen om patiëntervaringen te meten en open te zijn over de zorguitkomsten.

Waardevol

‘Uit gesprekken met patienten horen we wat ze waarderen en waar de zorg eventueel beter kan. aldus Noorda. Uit de gesprekken bleek dat patiënten een vast aanspreekpunt, bij ons de regieverpleegkundige, heel prettig vinden. Maar ook dat we intern goed georganiseerd zijn zodat patiënten snel aan de beurt zijn. Binnen Isala kunnen patiënten dan ook binnen 4 weken behandeld worden en dagelijks zijn er MDO’s waar patiënten besproken worden. Verder worden ook onze voorlichtingsbijeenkomsten over borstreconstructies goed gewaardeerd. De award motiveert ons om verder te gaan met meten van patientervaringen en tevredenheid en dit in de spreekkamer te bespreken alsook binnen de andere afdelingen van het Oncologisch centrum het meten van patiëntervaringen in te zetten voor de kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg.’

Meer informatie over de NFK Transparantie Challenge Award

Gerelateerd nieuws