Contact
  1. Isala Ouderengeneeskunde in RTL Nieuws vrijdag 18 augustus
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Op vrijdagavond 18 augustus om 19.30 uur wijdt RTL Nieuws aandacht aan het onderwerp vallende ouderen. Hilde Royen, internist-ouderengeneeskunde, is als expert gevraagd om iets te vertellen over de gevolgen van het breken van een heup bij ouderen. Zij werd vandaag geïnterviewd door Jaap van Deurzen in Isala Diaconessenhuis. Ook Guus Haeseker, orthopedisch chirurg, is geïnterviewd. Hij vertelde over het vallen en de soorten breuken bij verschillende leeftijden. Want dat je als oudere makkelijk je heup kunt breken is bij veel mensen bekend, maar waarom breken jongeren hun heup niet?

Interview Guus Haeseker

Begin van kwetsbaarheid

Als een oudere een heup breekt, zijn de gevolgen vaak ernstig. Ongeveer een kwart overlijdt binnen een jaar. Meer dan de helft van de ouderen raakt hun zelfstandigheid kwijt. Het is bekend dat ouderen niet persé rekenen op een goede gezondheid, maar zelfstandigheid wel heel belangrijk vinden. Van Deurzen vroeg onder andere hoe het komt dat een deel van de ouderen overlijdt. Hilde legde uit dat een heupfractuur vaak gezien wordt als het begin van kwetsbaarheid. In werkelijkheid is er vaak al meer aan de hand. De oudere was al achteruit aan het gaan. De val is daar een uiting van. Jaarlijks breken bijna 20.000 ouderen een heup. Door de toename van het aantal ouderen, wordt ook het aantal valinicidenten en het aantal ouderen met een gebroken heup groter. Het is moeilijk te zeggen of een gebroken heup voorkómen kan worden. Vaak is de oudere met een gebroken heup daarvoor al vaker gevallen, maar was er geen sprake van (ernstig) letsel. Ouderen hebben de neiging om die eerste val(len) weg te wuiven en te denken dat het niet zoveel voorstelt. Dat is onterecht. 

Waarom is iemand gevallen?

Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van veel medicijnen. Omdat er verschillende oorzaken kunnen zijn, is de oplossing helaas niet kant-en-klaar. Vaak is de internist ouderengeneeskunde de aangewezen arts om de oorzaak te achterhalen.

Verplaatsing zorg

In Isala worden jaarlijks ruim 500 patiënten opgenomen met een heupfractuur. Een steeds groter deel van deze patiënten wordt behandeld in Isala Diaconessenhuis. Een belangrijke reden voor de verplaatsing van deze zorg naar Meppel is de verkorting van wachttijd tot de OK. Hierdoor liggen patiënten minder lang met een nog niet geopereerde, gebroken heup in bed. Daarnaast is er in Meppel een op kwetsbare ouderen afgestemde afdeling met een strakke regievoering gericht op het voorkómen van functieverlies waardoor we dichterbij het best mogelijke resultaat voor de patiënt kunnen komen. Door de wachttijd tot de operatie zo kort mogelijk te maken en een goede regie te houden, verwachten we echt winst te kunnen boeken voor deze kwetsbare groep patiënten waar een klein beetje functieverlies het grote verschil kan maken tussen uiteindelijk in het eigen huis blijven wonen of moeten verhuizen, vanwege de noodzaak van behoefte aan meer zorg.