Contact
  1. Isala's Bestuursvoorzitter Dillmann: "Concurreren op kwaliteit kan prima"
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​In zijn kamer staat er één en ergens moet ook nog een gesigneerd exemplaar zijn van het boek “Redifining Healthcare” van Michael Porter. Vanaf het moment dat het boek uitkwam, was Rob Dillmann, bestuursvoorzitter van Isala Ziekenhuis in Zwolle enthousiast. ‘Ik dacht inderdaad deze kant moeten wij uit met de zorg; ook in Nederland.’

Rob Dillmann

Vervolgens volgde Dillmann een masterclass in de Verenigde Staten waar hij les kreeg van Porter en de principes van Value Based Healthcare (VBHC) verder onder de knie kreeg. ‘VBHC maakt het medisch perspectief preciezer’, zegt Dillmann. ‘Wij leggen met VBHC de nadruk op de uitkomsten en op de waarde die wij als zorgprofessionals kunnen toevoegen voor onze patiënten. De strategie van ons ziekenhuis voor de komende jaren hebben wij weergegeven in een piramide en bovenaan staat patiëntwaarde, op de voet gevolgd door veiligheid, beleving en uiteindelijk zorguitkomsten. Veiligheid is onlosmakelijk verbonden aan VBHC. Want als je geen veilige zorg biedt, vernietig je waarde voor de patiënt en dat is natuurlijk het laatste wat je moet willen.’

Aanpassen structuur ziekenhuis

In Isala is werken volgens het principe van VBHC op zich niet nieuw. Dillmann: De oorsprong van de geneeskunde gaat over het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van schade. Actueel is het voorbeeld van ons multidisciplinaire centrum rond Osteogenesis Imperfecta (OI). Artsen en verpleegkundig specialisten focussen zich op deze aandoening. Zij bouwen daar een expertisecentrum omheen waar de patiënt echt centraal staat. Bijvoorbeeld doordat alle onderzoeken en poliafspraken op één dag kunnen. Daarnaast doen zij onderzoek en delen de resultaten in binnen- en buitenland. Het gevolg is dat patiënten uit heel Nederland naar Isala komen.’ Naast het centrum voor OI noemt de bestuursvoorzitter het Isala Oncologisch centrum, Hartcentrum en Vrouw-kindcentrum als voorbeeld van expertise centra waar zorgverleners multidisciplinair samenwerken en de zorg zo veel mogelijk rond de patiënt organiseren. Dillmann: ‘Daarnaast kent Isala sinds kort het Beweegcentrum waar Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Sportgeneeskunde samenwerken. De structuur van je ziekenhuis aanpassen is een belangrijke voorwaarde om VBHC te kunnen laten slagen. Onze indeling in specialismen mag optimale patiëntenzorg nooit in de weg staan.’

Opleiden

Naast aanpassingen in de organisatiestructuur is Isala ook begonnen met een uitgebreid opleidingstraject. Dillmann: ‘Iedereen in ons ziekenhuis leiden wij op met de principes van Lean. Wij bieden verschillende trainingen, van een whitebelt training voor alle medewerkers tot een greenbelt training voor leidinggevenden en managers. Eind dit jaar hebben wij 2000 medewerkers opgeleid. Lean kijkt heel erg naar het proces. Voegt wat je doet geen waarde toe voor de patiënt? Dan is het verspilling. Ik vind dat werken volgens de principes van lean past bij de ambitie van een VBHC Center willen zijn.’ Daarnaast was er onlangs een speciale VBHC-dag voor de operationeel leidinggevenden van het ziekenhuis. En volgen de besturen van de RVE’s, dus dokters en RVE-managers samen, masterclasses over VBHC. Dillmann: ‘Ook halen wij externe expertise binnen, namelijk patiëntexperts van de stichting IKONE. Deze stichting adviseert zorginstellingen aan de hand van ervaringen van patiënten. Wij vragen hen ons te helpen om de zorg te herontwerpen.’

Betalen voor zorguitkomsten

Waarde gedreven zorg is een niet meer weg te denken begrip in de zorg. Daarbij hoort de vraag hoe gaan wij deze nieuwe manier van zorg financieren? Dillmann: ‘Porter pleit voor betalen voor zorguitkomsten. En dat is ook mijn mening een goede oplossing. Een ziekenhuis kan prima concurreren op kwaliteit. En onze eigen ervaring bewijst dat je daar goede afspraken over kunt maken met de zorgverzekeraar. Als er nu een heropname is na een complicatie mogen wij een nieuwe rekening uitschrijven. Dat is toch raar? Met VBHC wil ik naar een systeem dat afrekent op resultaat. Wij spreken dan bijvoorbeeld met de zorgverzekeraar af dat een bepaald percentage van onze hartpatiënten na een half jaar bepaalde handelingen weer kan doen, bijvoorbeeld werken en dat zij hun kwaliteit van leven positief waarderen. Daarin zie ik veel kansen voor ieder ziekenhuis.’

Een glazen bol staat er niet in de kamer van Dillmann, maar als hij mag voorspellen waar over vijf jaar de zorg in zijn ziekenhuis staat zegt hij: ‘Vijftig procent van onze zorg zal ingericht zijn rond de zorgketen. En twintig procent van de zorg wordt bekostigd op uitkomst en dus niet op volume. Ook zie ik dat wij vaker patiënten thuis gaan begeleiden zoals Isala al doet bij patiënten met hartfalen. En connected care zetten wij meer in. Dus niet meer voor ieder consult naar het ziekenhuis maar gewoon thuis achter de laptop. Ook dat gaat veel waarde toevoegen voor onze patiënten.’