Contact
  1. Isala tekent manifest cultuursensitieve ouderenzorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Vandaag tekende Isala, samen met tal van zorg- en migrantenorganisaties, een manifest om actief werk te maken van cultuursensitieve ouderenzorg. Cultuursensitieve zorg houdt in dat zorgpersoneel de zorg afstemt op de taal, omgangsvormen, rituelen, tradities en eetgewoonten van patiënten.

Jolande Scharphof, manager a.i. van Isala Centrum voor ouderengeneeskunde.

Aandacht binnen de organisatie

Met het manifest, laten de betrokken partijen zien dat ook zij cultuursensitieve zorg in hun organisatie willen omarmen. Omdat iedere oudere een prettige oude dag verdient, die recht doet aan zijn of haar culturele leefgewoonten en persoonlijke voorkeuren. Het stimuleert organisaties om van cultuursensitieve zorg en een cultuursensitief welzijnsaanbod een aandachtspunt te maken binnen hun organisatie.

Praktijk laat positieve resultaten zien

Het manifest is een initiatief van het lectoraat Innoveren met Ouderen van hogeschool Windesheim, ProMemo Expertisecentrum Dementie van Windesheim en Steunpunt Mantelzorg. En vloeit voort een project waarin mantelzorgers van personen met een niet-westerse achtergrond keken naar obstakels die zij ervaren bij de zorg voor hun naaste. Die obstakels en ervaringen gebruikten zij om cultuursensitieve zorg te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. En de resultaten daarvan zijn positief. Zo blijkt bijvoorbeeld dat migrantenouderen met dementie meer rust en herkenning ervaren als zorgverleners inspelen op hun culturele roots.

Belangrijke eerste stap

Jolande Scharphof, manager a.i. van Isala Centrum voor ouderengeneeskunde, tekende namens Isala. ‘Het initiatief van cultuursensitieve ouderenzorg heeft ons aan het denken gezet. Het is belangrijk dat we, samen met andere Zwolse zorgorganisaties, de zorg voor ouderen met een niet-westerse achtergrond én hun mantelzorgers gaan verbeteren. Het tekenen van het manifest is een belangrijke eerste stap.’