Contact
  1. Isala terecht ingegrepen bij vakgroep Cardiologie

De rechter heeft bepaald dat Isala twee tijdelijke externe vakgroep-voorzitters Cardiologie mocht benoemen. Enkele leden van de vakgroep Cardiologie hadden een kort geding aangespannen tegen de Raad van Bestuur, het Medisch Stafbestuur en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf om dit besluit ongedaan te maken of op te schorten.

Met deze uitspraak kunnen Prof. Dr. Barbara Mulder en Dr. Hans Bosker, die sinds 18 oktober het extern vakgroep-voorzitterschap van de vakgroep Cardiologie invullen, doorgaan met hun opdracht het werkklimaat binnen Isala Hartcentrum te verbeteren. Sinds hun aantreden zijn zij hier voortvarend mee aan de slag gegaan.

De aanleiding voor de benoeming van de externe vakgroep-voorzitters Cardiologie was een reeks van meldingen van artsen en medewerkers over het werkklimaat binnen de vakgroep. Dat bevestigde de noodzaak tot ingrijpen. Er was al eerder sprake van soortgelijke problemen binnen de vakgroep Cardiologie, maar de afgesproken verbeteringen leidden helaas niet tot het gewenst resultaat.

Het Medisch Stafbestuur, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur benadrukken dat de continuïteit van de zorg aan cardiologiepatiënten op dit moment niet in het geding is en dat de problemen zich voordoen bij de vakgroep Cardiologie en niet bij de vakgroep Thoraxchirurgie, die samen met de vakgroep Cardiologie het Hartcentrum van Isala vormt. Het Medisch Stafbestuur, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur betreuren de situatie en de hinder die artsen en medewerkers hiervan ondervinden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is geïnformeerd over de situatie.