Contact
  1. Isala voorbereid op de toekomst met nieuw Retinacentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

De afgelopen jaren heeft Wim van Schaick, oogarts bij Isala, zich hard gemaakt voor het oprichten van het Retinacentrum. De vergrijzing, het sluiten van de polikliniek Oogheelkunde in het Ziekenhuis in Hoogeveen en de lange wachtlijsten bij omliggende ziekenhuizen zorgen voor een enorme toename van patiënten.

Foto presentatie

Op dinsdag 31 oktober vond de officiële opening van het Retinacentrum plaats. Een centrum speciaal voor patiënten met aandoeningen aan het netvlies. ‘Het Retinacentrum is een heel mooi voorbeeld van zorgverplaatsing. De komende periode vinden meer zorgverplaatsingen naar Meppel plaats. Ook zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw in volle gang’, geeft Mariska de Groot, transitiedirecteur Meppel, aan. Vol enthousiasme vertelt ze over de geschiedenis én de toekomst van Isala Diaconessenhuis. ‘Het is hoog tijd voor een nieuw ziekenhuis; compacter, maar net zo laagdrempelig en gastvrij als nu. We willen meerwaarde bieden aan patiënten die in Meppel worden behandeld. Met een efficiënte behandeling, kortere wachttijden, gratis parkeren en een persoonlijk ontvangst.’ 

Bijzondere gast

Bijzonder gast tijdens de opening van het Retinacentrum was Prof. dr. Carel Hoyng, oogarts en hoogleraar maculadegeneratie. Hoyng; ‘Oogheelkunde blijft op zoek naar oplossingen om de patiëntenstroom te kunnen behappen’. Hoyng is onder andere bezig met een project waarbij onderzocht wordt of patiënten met een specifiek ziektebeeld op een efficiëntere manier geholpen kunnen worden. Kortere lijnen, snellere diagnose en kostenbesparend. ‘Deze onderzoeken zijn echt nodig om in de toekomst de enorme patiëntenstroom het hoofd te kunnen bieden’, aldus Hoyng.

Dr. Dirk Ponsioen en dr. Gerard van der Veen hebben de afgelopen jaren de toename van het aantal patiënten aan den lijve ondervonden. In 2010 is Ponsioen in Zwolle begonnen met het geven van intravitreale injecties. Ongeveer 40 injecties werden in de eerste maanden gegeven. In 2014 is van der Veen in Meppel begonnen met zo’n 300 injecties. Inmiddels staat de teller op ongeveer 8.000 injecties per jaar (voor de locaties Zwolle, Meppel en Hardenberg, waar Ponsioen en zijn collega’s deze behandeling ook uitvoeren). 

Positieve ervaringen

Ponsioen en van der Veen zijn blij met het Retinacentrum; ‘Het centrum is ruim en efficiënt ingedeeld en beschikt over de nieuwste apparatuur. Een grotere wachtkamer waar gastvrouwen patiënten vanaf de ingang van het ziekenhuis naar toe begeleiden. Daarnaast zijn er twee behandelkamers, waardoor wij meer patiënten kunnen zien en de wachttijd korter. Voor patiënten is het soms best even wennen om naar Meppel te komen voor een behandeling. Maar de ervaringen zijn positief. Het is hier rustiger en comfortabeler en de begeleiding van de gastdames en –heren wordt op prijs gesteld.’

‘De oprichting van het Retinacentrum is een goede zet van Isala’, geeft Hoyng aan. ‘Het is efficiënter en effectiever om behandelingen in één centrum te bundelen. Om de enorme toename het hoofd te bieden zal verder nagedacht moeten worden over het centraliseren van behandelingen in centra als het Retinacentrum’, aldus Hoyng.

Na een bezoek aan het nieuwe Retinacentrum werd met een gezamenlijke toost in het centrum officieel geopend.