Contact
  1. Jaarverslag 2022, Veerkrachtig Isala

Vandaag verschijnt Isala’s jaarverslag over het afgelopen jaar. In de eerste maanden van 2022 speelde corona nog een flinke rol. Hoewel corona de rest van 2022 niet meer bepaalde, was het een uitdagend jaar voor onze patiënten en Isala-medewerkers.

Veerkrachtig Isala 

Zo bouwden we twee nieuwe OK’s om meer grip te krijgen op de uitgestelde zorg die tijdens corona ontstond. Ook boden we plek aan een opvallend groeiend aantal patiënten bij de Spoedeisende Hulp. Om de patiënt tussen deze uitdagingen door het hele jaar goede zorg te bieden, toonden onze medewerkers veerkracht. Dat is dan ook de naam van dit jaarverslag: ‘Veerkrachtig Isala’. Isala was altijd open voor behandelingen die niet konden wachten. We zorgden er ook in 2022 voor dat noodzakelijke zorg altijd kon doorgaan.

Onze aandacht voor het continu verbeteren van de zorg bleef niet onopgemerkt. In 2022 behaalde Isala voor al haar locaties voor de derde keer de internationale JCI-accreditatie. Dat is een internationaal keurmerk voor veilige en kwalitatief goede ziekenhuiszorg. Ook de sterke positie van Isala in de SiRM-benchmark voor ziekenhuizen maakte dit zichtbaar. Hierin stond Isala dit jaar op de 2e plaats. De SiRM-tool vergelijkt ziekenhuizen aan de hand van meer dan 600 kwaliteitsindicatoren van Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Isala Meppel

Een belangrijke mijlpaal in 2022 was de opening van het nieuwe ziekenhuis in Meppel. Het ziekenhuis is ontworpen voor meer beweging en een snel herstel van de patiënt. Met dit ziekenhuisgebouw kan Isala Meppel vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Op het gebied van duurzaamheid zijn we voor het hoogst haalbare gegaan. Het eerste gasloze ziekenhuis van Nederland staat nu in Meppel.
Daarnaast bood Isala, nog meer dan eerdere jaren, zorg op de plek waar dit voor de patiënt het beste was. Zeker voor kwetsbare patiënten is deze plek steeds vaker buiten de muren van onze ziekenhuizen: thuis, in een verpleeghuis, digitaal of bij de huisarts. Vaak is deze zogenaamde ‘connected care’ prettiger voor de patiënt.

Financieel resultaat

Het afgelopen jaar sloten we financieel af met een positief resultaat van 7,5 miljoen euro. Hoewel het positieve resultaat in lijn is met de begroting wordt dit grotendeels gedreven door eenmalige resultaten in 2022 en zien we een kostenstijging die in de komende jaren tot uitdrukking komt.

In de Covid-jaren heeft de prioriteit gelegen op het continueren van zorg en in mindere mate op het realiseren van procesverbeteringen waarmee we verspilling en daarmee kosten kunnen reduceren. Vanwege de ingebruikname van de nieuwbouw en het feit dat het voormalige ziekenhuis in Meppel nog niet is verkocht, heeft Isala te maken gehad met eenmalige extra kosten voor onder andere de verhuizing en extra energiekosten.

Vanwege met name de wereldwijde politieke omstandigheden bestaat onzekerheid over het verder oplopen van de inkoopprijzen. In 2022 zagen we de inkooprijzen fors oplopen. Ook wij zien dat veel leveranciers geconfronteerd worden met schaarste en stijgingen van bijvoorbeeld grondstoffen. Veel leveranciers rekenen deze stijgingen grotendeels door. Bij een groot deel van onze materialen werden wij daardoor geconfronteerd met stijgende prijzen of verminderde beschikbaarheid. Daarnaast hebben we ook te maken met stijging van energiekosten. Vanzelfsprekend zijn wij in alle opzichten continue bezig met efficiency en kostenverlagingen en bewaken wij ook onze eigen financiële gezondheid. Steeds kijken wij of aanvullende maatregelen nodig zijn. De huidige omstandigheden en beperkingen versterken deze noodzaak.

Bekijk hier het Isala jaarverslag 2022