Contact
  1. Kanker effectiever behandelen
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Vorig jaar sloot Isala Oncologisch centrum zich aan bij het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Het CPCT is een nauwe samenwerking tussen gespecialiseerde centra en topklinische ziekenhuizen in onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling van kanker. Waar staat dit project nu in Isala? En wat zijn de resultaten tot nu toe? Een gesprek met internist-oncoloog Helle-Brit Fiebrich.

Internist-oncoloog Helle-Brit Fiebrich

Internist-oncoloog Helle-Brit Fiebrich

Ongeacht het soort kanker kan een tumor zich gedurende de behandeling anders gaan ontwikkelen, met als gevolg dat de behandeling niet goed (meer) werkt. Hoewel deze ontwikkeling nog niet volledig in kaart is gebracht biedt een gepersonaliseerde behandeling, gebaseerd op de genetische eigenschappen van de tumor van de patiënt, uitkomsten. Het CPCT werkt hard aan het effectiever, individueel behandelen van kanker. Elke patiënt krijgt in de toekomst een behandelplan op maat, met de best mogelijke behandeling voor hem of haar. 

Doelgerichte medicijnen

Helle-Brit: ‘In totaal hebben 83 oncologiepatiënten in Isala deelgenomen aan dit onderzoek met als resultaat meer inzichten over de ontwikkeling van de kanker van deze patiënten. Zo konden we met een kleine groep van de deelnemers afgelopen najaar door naar de vervolgfase, namelijk het behandelen met doelgerichte anti-kankermedicijnen op basis van de kankercelkenmerken van de deelnemers. Wij controleren het effect meerdere keren tijdens de behandeling zodat we de veranderingen in de kankercellen goed in kaart kunnen blijven brengen.’ 

Tevreden over resultaten

‘We maakten grote stappen afgelopen jaar en daar hebben wij onze (deelnemende) patiënten aan te danken. Hoewel deelname een (extra) belasting is, zijn mensen zo bereid willend. Mijn collega’s van betrokken afdelingen werken hard om dit onderzoek goed te laten lopen. We zijn erg enthousiast en tevreden over hoe het gaat. Het geeft zo’n goed gevoel dat we door de extra kennis de behandeling van de patiënt(e) direct kunnen personaliseren met (nieuwe) medicijnen. Zo kunnen we onze patiënten nóg betere zorg bieden.’

Samenwerkende ziekenhuizen

Drie van de grootste kankercentra in Nederland, het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het Erasmus MC Kanker Instituut en het UMC Utrecht, bundelen sinds 2010 hun DNA-gericht kankeronderzoek in het CPCT. Ook verschillende grote niet-academische ziekenhuizen hebben zich inmiddels bij het netwerk aangesloten. Isala Oncologisch centrum is één van die betrokken ziekenhuizen.
Meer lezen over dit onderzoek? Lees dan het interview met internist-oncoloog Jan Willem de Groot.

Hulpbron voor het schrijven van deze tekst: www.cpct.nl. 

//

Update over dit samenwerkingsverband, mei 2019:

Inmiddels is een zelfstandige -niet commerciële- stichting opgericht; Stichting CPCT. Tevens is met ingang van 30 april 2019 de eindverantwoordelijkheid van het CPCT-02 onderzoek (het zogenaamde sponsorschap) en de bijbehorende activiteiten van het UMC Utrecht overgedragen aan Stichting CPCT.

Wat betekent dit voor u?
De overdracht heeft niets veranderd aan de doelstelling of opzet van de studie, de wijze waarop de gegevens verwerkt worden of de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de studie.
Wilt u hier meer over weten? Stel uw vragen aan uw behandelend arts of regieverpleegkundige.