Contact
  1. Kanker en wel/niet werken, hoe gaat dat?
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Kanker heeft niet alleen grote impact op het leven, maar ook op het werk van de patiënt. Tijdens en ook na het behandeltraject. Wat kan iemand aan en wat niet? Patiënten hebben vaak tal van vragen. Daarmee kunnen ze terecht bij IntermeZZo tijdens de workshops ‘Weer gaan werken.’

Elke twee maanden geeft de bedrijfsarts die aan IntermeZZo verbonden is, een workshop met gerichte en actuele informatie, Deze is speciaal afgestemd op kankerpatiënten. De bedrijfsarts helpt mensen zich voor te bereiden op terugkeer naar het werk en ondersteunt hen als zij knelpunten tegenkomen.

Vraagstukken die, vanuit patiëntperspectief, aan de orde komen zijn onder andere: ‘Hoe werkt de wet Poortwachter? Waar moet je aan voldoen? Hoe stem je af met je werkgever en het UWV? Wat als je onbegrip merkt bij de collega's? Hoe pak je het aan als werken niet lukt of als je juist méér wilt?’
Gedurende anderhalf uur geeft de bedrijfsarts uitleg en beantwoordt vragen, aangevuld door een re-integratiedeskundige.

U kunt uw patiënten doorverwijzen met hun vragen over werk naar IntermeZZo, www.intermezzo-zwolle.nl

De eerstkomende workshop is vrijdag 10 maart, 14.00-15.30 uur.