Contact
  1. Kort geding vakgroep Cardiologie

Vandaag vindt er een kort geding plaats dat de vakgroep Cardiologie aanspande tegen het Medisch Stafbestuur, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur van Isala.

Het Medisch Stafbestuur, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur van Isala wilden dat de vakgroep Cardiologie voorzien zou worden van een nieuwe, externe vakgroep-voorzitter Cardiologie. Het voorgenomen besluit is voorgelegd aan de vakgroep Cardiologie en daarna is het definitief besluit genomen. De aanleiding voor dit besluit is een reeks van meldingen van artsen en medewerkers over het werkklimaat binnen de vakgroep. Dat bevestigde de noodzaak tot ingrijpen. Er was al eerder sprake van soortgelijke problemen binnen de vakgroep Cardiologie, maar de afgesproken verbeteringen leidden helaas niet tot het gewenst resultaat. Het Medisch Stafbestuur, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur betreuren de situatie en de hinder die artsen en medewerkers hiervan ondervinden.

Het extern vakgroep-voorzitterschap wordt sinds 18 oktober ingevuld door het duo Prof. Dr. Barbara Mulder en Dr. Hans Bosker. Zij hebben de opdracht gekregen om het verbeterplan dat er lag met grote urgentie aan te pakken. Barbara Mulder, hoogleraar en oud-voorzitter NVVC is nu voorzitter. Hans Bosker, oud-cardioloog in het Rijnstate ziekenhuis en oud-voorzitter van NVVC, is nu plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast is de aanstelling van de RVE-voorzitter a.i. verlengd.

Enkele leden van de vakgroep Cardiologie hebben een kort geding aangespannen om het besluit ongedaan te maken of op te schorten. Dit kort geding vindt vandaag plaats. Het Medisch Stafbestuur, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur zijn teleurgesteld in de houding van de vakgroep Cardiologie.

Het Medisch Stafbestuur, het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf en de Raad van Bestuur benadrukken dat de continuïteit van de zorg aan cardiologiepatiënten niet in het geding is en dat de problemen zich voordoen bij de vakgroep Cardiologie en niet bij de vakgroep Thoraxchirurgie, die samen met de vakgroep Cardiologie het Hartcentrum van Isala vormt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is geïnformeerd over de situatie.