Contact
  1. Leidende rol voor Isala in groot darmkankeronderzoek

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 7000 mensen geopereerd aan darmkanker. Die operaties en aanvullende behandelingen gaan volgens vaste richtlijnen en protocollen. Soms is het type darmkanker complexer. Chirurg Erik van Westreenen: ‘Bijvoorbeeld wanneer de tumor geperforeerd is of is ingegroeid in andere organen. Voor deze complexe vormen van darmkanker zijn nauwelijks richtlijnen omdat er weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.’

Erik van Westreenen

‘Dat gaat veranderen’, belooft Erik, ‘want wij gaan starten met een groot onderzoek naar complexe vormen van darmkanker. Wij kunnen dit onderzoek doen, dankzij een flinke subsidie van het KWF en een bijdrage van het I&W fonds van Isala.’

Rond de zeventig ziekenhuizen gaan mee doen aan het onderzoek, een zogenoemde snapshot studie. Erik: ‘Dat werkt goed, hebben wij gemerkt in eerdere studies. Je neemt op die manier een dwarsdoorsnede van de hele populatie. De ziekenhuizen die meedoen, gaan op zoek naar patiënten die in 2014 of 2015 geopereerd zijn en bij wie de tumor complex was of bij wie de kanker terugkwam. Want net als bij de complexe vormen van darmkanker is een terugkeer van darmkanker in de buikholte een ziektebeeld waar eveneens weinig onderzoek naar gedaan is. Wij willen op nationaal niveau uitzoeken hoe deze patiënten zijn behandeld en wij hopen dat we op deze manier de beste behandeling kunnen vaststellen. Doordat je de informatie van zoveel verschillende ziekenhuizen verzamelt, heb je veel waardevolle data om onderzoek mee te doen. Je moet een onderzoek als dit wel retrospectief doen, met andere woorden terugkijken. Gerandomiseerd, oftewel de ene patiënt wordt volgens methode A behandeld de andere volgens methode B, zou jaren gaan duren omdat de aantallen hiervoor te klein zijn.’

Verstand en ervaring

Isala doet jaarlijks zo’n 170 operaties voor niet complexe tumoren en 20 voor complexe tumoren.  Erik: ‘Uiteraard vindt er intercollegiaal overleg plaats over de behandeling van dit type tumoren, maar het ontbreekt dus aan goede data. Na dit onderzoek – wat denk ik zo’n drie jaar gaat duren – weet ik zeker dat wij richtlijnen hebben voor de behandeling van complexe vormen van dikke darmkanker en weten wij beter hoe wij terugkerende darmkanker in de buikholte moeten behandelen. Ik kan mij voorstellen dat wij in de toekomst de patiënten met een complexe variant van darmkanker gaan behandelen in bepaalde ziekenhuizen. Uiteindelijk is het doel van dit grote onderzoek dat de zorg voor darmkankerpatiënten nog beter wordt.’

Vrucht van de masterclasses

Toen Erik het nieuws kreeg dat het KWF het onderzoek mede wilde financieren met een riant bedrag was hij dolblij. ‘En ook trots. Wij zijn geen academisch ziekenhuis en toch krijgen wij de leidende rol in dit grote onderzoek. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende ziekenhuizen en specialisten, maar Isala is “in the lead”. Wij staan dus op de kaart en het gaat helpen om in de toekomst nog meer subsidies te verkrijgen voor wetenschappelijke studies. Het is echt een vrucht van de masterclasses.’ De masterclass is een groep  specialisten en verpleegkundigen die tijd krijgen om onderzoek te doen vanuit de Isala Academie. Erik: ‘Een ochtend per week ben ik vrij gepland voor het doen van onderzoek. Zonder die extra tijd en ondersteuning was het nooit gelukt. Het schrijven van subsidieaanvragen en het onderhouden van het landelijke netwerk kost uren maar is fantastisch om te doen.’ 

Gerelateerd nieuws