Contact
  1. Lintje voor interventiecardioloog Harry Suryapranata
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Tijdens de Lintjesregen heeft burgemeester Henk Jan Meijer in de raadzaal van het stadhuis ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan interventiecardioloog Harry Suryapranata. Hij ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw onder meer voor verdiensten bij Isala Hartcentrum en Radboud umc.

Lintje voor interventiecardioloog Harry Suryapranata

Harry Suryapranata is geboren en getogen in Indonesië. Hij studeerde medicijnen in België en specialiseerde zich als interventiecardioloog in Nederland. Als getalenteerd wetenschappelijk onderzoeker en cardioloog heeft hij internationaal pionierswerk verricht. Hij is inmiddels met emeritaat maar nog steeds CEO en drijvende kracht achter het internationaal wetenschappelijke onderzoeksinstituut Diagram BV. Dankzij zijn enorme toewijding kunnen mensen wereldwijd op betere hartzorg rekenen.

Internationale standaard acute hartinfarct

Hij leverde een grote bijdrage aan de internationale standaard voor de behandeling van het acute hartinfarct. Ook investeerde hij met succes in het opleiden, trainen en coachen van een nieuwe generatie cardiologen in Europa en Azië. Bovendien zette hij een infrastructuur op voor de behandeling van mensen met hart- en vaatziekten in Indonesië.

Zwolle Treatment

In 1988 werd hij klinisch hoofd van het hartkatheterisatie-laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vanaf die tijd startte hij onderwijs- en uitwisselingsprojecten met zijn geboorteland. In 1991 kwam hij de maatschap Cardiologie in Zwolle versterken. Met drie collega’s begon hij met een grootschalig onderzoek naar het acute hartinfarct waarbij gebruik werd gemaakt van de zogenaamde ballonkatheter. Al snel bleek dat deze methode - het dotteren - de overlevingskansen spectaculair verbeterde. Wat als proef in Zwolle begon, werd uiteindelijk de basis voor internationale richtlijnen. Harry Suryapranata en zijn collega’s stonden aan de wieg van wat later de ‘Zwolle Treatment’ is gaan heten.

Wetenschappelijk onderzoek

Isala vroeg hem ook een professionele wetenschappelijke onderzoeksorganisatie op te zetten. In 1996 kwam Diagram BV tot stand dat promovendi begeleidt en cardiovasculaire wetenschappelijke onderzoeksprojecten initieert en faciliteert. In 2010 volgde zijn benoeming tot hoogleraar interventie-cardiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook daar zette hij een afdeling van Diagram op. Dat leverde nog meer internationale waardering en toonaangevende publicaties op.

Hartcentrum Jakarta

Intussen bleef hij volop investeren in internationale samenwerking in Europa en Azië. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen Radboud UMC en Isala Hartcentrum met universiteiten en ziekenhuizen ter plaatse stond daarbij voorop. Nog steeds leidt hij mensen in Europa en Azië op. Begin deze eeuw was er in Indonesië nog geen 24-uurs centrum voor de behandeling van patiënten met een acuut hartinfarct. Dankzij Harry Suryapranata kwam er in 2006 een eerste hartcentrum in het zuiden van Jakarta. In ruim tien jaar tijd hielp hij vervolgens meerdere centra realiseren. Voor de grote groep kansarmen richtte hij een speciale stichting op.

Meer informatie

Isala Hartcentrum