Contact
  1. Longpunten: programma 'digitale koffietafels' najaar 2021
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Goede informatie en ervaringen uitwisselen over uw longziekte helpen u om te gaan met situaties en emoties waar u mee te maken krijgt. Het Longfonds organiseert ‘digitale koffietafels'.

Longpunten: programma 'digitale koffietafels' voorjaar 2021

De ‘digitale koffietafel’ is een online ontmoeting, waarbij u via een computer met internet met elkaar in gesprek kunt gaan, ervaringen kunt delen en vragen kunt stellen aan een zorgverlener. Of om alleen te luisteren. Vanuit uw eigen huiskamer met een kopje koffie of thee!
Het Longfonds organiseert de digitale koffietafels samen met de werkgroepen van de regionale Longpunten en met zorgverleners.

U kunt meedoen via een met internet (bekabeld of draadloos) aangesloten computer, laptop, smartphone of tablet met camera en geluid.
U ontvangt een uitnodiging voor deelname via e-mail. Hiermee kunt u op het geplande moment deelnemen aan de koffietafel via het programma Microsoft Teams. 

De digitale koffietafels zijn gratis.

Programma

De digitale koffietafels in het najaar 2021 voor de regio's Overijssel, Drenthe en Groningen staan gepland op:

Dag en datum Tijdstip Onderwerp Spreker(s) Aanmelden
(link op website Longfonds)

Donderdag 28 oktober

15.00-16.00  uur Levenstestament, wat is belangrijk om te regelen? Jan Willem van der Woude, notaris

Levenstestament

Donderdag 25 november 15.00-16.00 uur Thuis bewegen, gebruik de beweegkaart van van Longfonds Edwin Reurink, fysiotherapeut Thuis bewegen
Donderdag 16 december 15.00-16.00  uur Weetjes en tips over gezonde voeding bij longziekten Leanda Brinkman, diëtiste Longrevalidatie Weetjes en tips gezonde voeding

We zien u graag online!

Heeft u interesse in een onderwerp buiten de genoemde regio's? U bent daar ook van harte welkom. Geef dit dan wel even aan ons door via een van onderstaande mailadressen en u ontvangt een link van ons.

Namens de vrijwilligers van de Longpunten in de regio's Overijssel, Drenthe en Groningen,

Elly Beens, relatiemanager Groningen en Drenthe
Maaike Geerdink, relatiemanager Overijssel
Thea van der Ven, regiovrijwilliger

Mailadressen

Groningen:
groningen@regio.longfonds.nl

Drenthe:
drenthe@regio.longfonds.nl

Overijssel:
overijssel@regio.longfonds.nl