Contact
  1. MDL-expertisecentra bieden optimale zorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Specialisatie en samenwerking zijn belangrijke voorwaarden om oncologische zorg te verbeteren. Op die manier ontstaan expertisecentra waar zoveel mogelijk kennis en ervaring aanwezig zijn. 'Optimaal is als je alle zorg rondom een specifieke tumorsoort organiseert in tumorketens om ‘value based healthcare’ na te streven', vertelt Erik van Westreenen, chirurg bij Isala. 'Alle bij een specifieke tumorsoort betrokken specialisten stemmen zorgprocessen op elkaar af waardoor patiënten sneller worden geholpen en kwaliteit en patiënttevredenheid toeneemt.'

Bij maag-, darm- leverartsen gaat het nog steeds om drie organen. Is daar een verdere specialisatie mogelijk?

Van Westreenen: 'Het is zelfs gewenst. Binnen multidisciplinaire poliklinieken ligt de onderverdeling slokdarm- en maagkanker, alvleesklier- en leverkanker, en dikkedarm en endeldarmkanker voor de hand. Doordat een team uitsluitend patiënten behandelt met een bepaalde tumorsoort, krijgt het steeds meer ervaring op dat gebied en kan het steeds verder specialiseren. Door verder ook klinische- en patiënt-gerapporteerde uitkomsten te meten, werk je aan volledige transparantie. Die specialisatie en transparantie leidt uiteindelijk tot betere zorg.'

De overheid stelt volume-eisen om de kwaliteit van complexe oncologische zorg te kunnen waarborgen. Kan ieder ziekenhuis daaraan voldoen?

'Alles draait om samenwerking', legt MDL-arts Wouter de Vos tot Nederveen Cappel uit. 'Samenwerking binnen multidisciplinaire teams en samenwerking tussen ziekenhuizen onderling. Binnen een regio kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld afspreken dat zij de hoog complexe-laag volume zorg verdelen in zorg dichtbij als het kan en zorg verder weg als het moet. Je kunt dan voor elk tumortype bepalen welk onderdeel van de zorg op welke locatie het best kan worden geboden.'