Contact
  1. ‘Meer dan een adviesrol’

Wat is het vak van de verpleegkundige veranderd de afgelopen jaren! Wat ooit begon als Verpleegkundig Kenniskring Isala (VKI), werd al vrij snel de Verpleegkundig Adviesraad (VAR). Nu is de VAR het VSB geworden, oftewel het Verpleegkundig Stafbestuur. Ina Kuper, plaatsvervangend bestuursvoorzitter: ‘Dat doet veel meer recht aan wat jullie zijn.’

Crista en Ina in passage

‘Toen wij bezig waren met de ontwikkeling van een nieuwe visie en een nieuw reglement, zagen wij dat wij meer zijn dan een adviesraad’, vertelt Crista Leerentveld. ‘Denk aan onze platformen Educatie en Kwaliteit, de netwerken voor verpleegkundig specialisten en verpleegkundig onderzoekers en de verbinding met CNIO (chief nursing officier) en NIO (nursing information officer). Wij zijn steeds meer samen gaan werken met de raad van bestuur en het medisch stafbestuur (SB) en hebben veel meer dan een adviesrol. Daarom zijn wij nu het VSB, in lijn met het SB en zitten wij eens per maand met hen en de raad van bestuur om tafel. Ook sluiten wij aan bij de obeya van het BT en SB.’

Steeds grotere rol 

Ina: ‘Nu jullie een VSB zijn, doet dat veel meer recht aan wat jullie doen. De rol van verpleegkundigen in Isala wordt steeds groter. Het is ondenkbaar dat jullie niet aansluiten in het bestuurlijk overleg.’ Een belangrijke rol speelt het VSB in Isala stroomt door, oftewel het gaan werken in zorgketens. Crista: ‘Ook in de zorgketen werken wij volgens het principe van tripartite bestuur, een manager, een arts en een verpleegkundige. Voor de zorg voor de patiënt is het belangrijk dat ook verpleegkundigen zijn betrokken in de aansturing van de zorgketens.’

Verpleegkundig leiderschap 

In steeds meer ziekenhuizen worden VSB’s opgericht of gaat er een CNO (Chief Nurse Officer) aan de slag. Crista: ‘In Isala is de ontwikkeling heel natuurlijk gegaan.’ Ina: ‘Sommige ziekenhuizen benoemen een VSB maar dan staat deze nog niet. Als je ziet wat de VAR heeft neergezet, is dit veel logischer.’ Crista: ‘Ik zie steeds vaker verpleegkundigen taken oppakken die hun afdeling overstijgen. Zij tonen echt verpleegkundig leiderschap. Ik sprak laatst een collega en zij vertelde dat zij aanvankelijk operationeel leidinggevende wilde worden omdat zij een bredere functie wilde. Nu pakt zij als verpleegkundige meer taken op en wil zij niet meer van functie veranderen. Ook voor het behouden van verpleegkundigen is het belangrijk dat zij verpleegkundig leiderschap kunnen en mogen tonen in Isala en zich kunnen ontwikkelen.’

Vanaf 1 mei is Louise Kramer de voorzitter van de VSB.