Contact
  1. Meer ontspanning bij patiënten dankzij VR-bril

De VR-bril als vast onderdeel van de verpleegkundige toolbox? Het zou goed kunnen, gezien de positieve ervaringen van afdelingen die ermee hebben getest. Bij veel patiënten zorgt de bril voor meer ontspanning en comfort tijdens behandelingen.

kind met VR-bril

Ondanks mooie resultaten in wetenschappelijke publicaties over de inzet van VR, lag er voor Isala nog een praktische vraag: hoeveel tijd kost het de verpleegkundigen? En wegen de voordelen van VR op tegen deze praktische barrière? Met een altijd hoge werkdruk voor verpleegkundigen, zou dat een belangrijke voorspellende waarde zijn voor het “indekastverdwijn-gehalte”. Jos Knaapen, Innovatiemanager bij Isala: ‘We hebben voor een superpragmatische aanpak gekozen. Met een klein startbudget van het steunfonds “Vrienden van Isala”, hebben we de meest geschikte apps uit de publieke appstore gedownload. Hiermee zijn we gaan testen en meten. Op deze manier hebben we snel waardevolle kennis opgedaan, zonder dat er significante kosten voor het ziekenhuis mee gemoeid waren.’

Werk wordt makkelijker

De VR-bril is voor een langere periode getest op de kinderafdeling, de verpleegafdeling Oncologie/hematologie, de SEH en het Pijncentrum. Daarnaast hebben onder andere de Gipskamer, het Behandelcentrum en Cardiologie de VR-bril ingezet. Ook hebben twee verpleegkundig onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Gipsverbandmeester Patrick de Laat zet de VR-bril al een aantal maanden in bij het redresseren van voeten van kinderen en blijft dat in de toekomst doen. ‘Ik merk dat kinderen een stuk meer ontspannen zijn dankzij de bril. Het kind vindt de ingreep veel minder vervelend en daardoor kan ik mijn werk makkelijker doen.’

Bij de toepassing van VR bij kinderen op de SEH, nam bij 84% van de kinderen de comfortscore toe. Verpleegkundig onderzoeker op de SEH Loes Buijvoets: ‘We hebben gemerkt dat het medische en verpleegkundige interventies zoals het prikken van een infuus, het zetten van een verdovingsprik of het zetten van een breuk makkelijker maakt. Ook zetten we de bril in om de wachttijd op de SEH gevoelsmatig te verkorten. Naast het toegenomen comfort van kinderen, bleek er zelfs een positief effect op de ouders te zijn. Onze SEH-verpleegkundigen hebben aangegeven dat structurele inzet van VR op de SEH zeker haalbaar is.’

Minder pijn

Op de verpleegafdeling Oncologie/hematologie keek oncologieverpleegkundige Marijke Damhuis met name naar het effect van de VR-bril op het comfort en de pijnscore van de patiënt. Ruim 93% van de ondervraagde patiënten vonden de inzet van de VR-bril een aanvulling en zouden deze op de standaardbehandeling van pijn aanbevelen. Bij 67% van de ondervraagde patiënten nam de pijn meetbaar af en 87% van de patiënten gaf aan meer ontspannen te zijn tijdens en/of na de inzet van de VR-bril. Wanneer patiënten tijdens een eerdere opname al eens in aanraking waren gekomen met de VR-bril, vroegen zij tijdens een volgende opname zelf om de bril.

Plannen verder uitwerken

Innovatiemanager Jos: ‘We hebben veel geleerd van de proeven. VR is echt niet de heilige graal, maar kan wel uitgroeien tot de standaarduitrusting van verpleegafdelingen en poliklinieken als één van de mogelijke interventies. De SEH, Kinderafdeling en Oncologie/hematologie blijven de bril structureel gebruiken. We zijn bezig met plannen om VR - met name gericht op afleiding, pijnbestrijding en wetenschappelijk onderzoek - verder uit te rollen.’

Gerelateerd nieuws