Contact
  1. Mobiliteitspolikliniek om ouderen zonder angst in beweging te houden
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Isala Centrum voor ouderengeneeskunde startte 1 oktober met de Mobiliteitspolikliniek. Om ouderen na een val of ouderen die een grotere kans hebben om te vallen zo mobiel en zelfstandig mogelijk te houden.

Mobiliteitspolikliniek

Isala Centrum voor ouderengeneeskunde startte 1 oktober met de Mobiliteitspolikliniek. Om ouderen na een val of ouderen die een grotere kans hebben om te vallen zo mobiel en zelfstandig mogelijk te houden. De polikliniek is er op gericht de oorzaak van de val(risico) te achterhalen en een passend behandelplan te bieden. Als huisarts kun u uw patiënt doorverwijzen naar de mobiliteitspolikliniek via Zorgdomein.

Onderzoeken

De mobiliteitspolikliniek zoekt samen met de patiënten naar de oorzaak van het vallen. Ook wordt gekeken wat het risico is als de patiënt een keer valt. Zo voorkomen we een (nieuwe) val en de gevolgen die zo’n val kan hebben voor de gezondheid. Op één dag vinden diverse gesprekken en onderzoeken plaats. Een botdichtheidsmeting, loopanalyse en gesprekken met verpleegkundig consulent Ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist Ouderengeneeskunde zijn daar onderdeel van.

Behandelplan

De resultaten van de onderzoeken worden wekelijks met alle betrokken behandelaars besproken. In dit overleg wordt een behandelplan gemaakt. Twee weken na het eerste bezoek, heeft de patiënt een nieuwe afspraak met de verpleegkundig specialist Ouderengeneeskunde. Zij bespreekt met patiënt de uitslagen en het behandelvoorstel. Het behandelplan is voor iedereen anders. Afhankelijk van dit behandelplan worden eventueel vervolgafspraken gemaakt.