Contact
  1. Myopie: 20-20-2 regel
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Nederland breed neemt myopie (bijziendheid) de laatste jaren flink toe. Naar verwachting zal dit de komende jaren doorzetten. In 1960 was ongeveer 10-20% van de volwassenen myoop, momenteel is dat 50% van de twintigers. Op steeds jongere leeftijd ontwikkelen kinderen myopie.

Myopie: 20-20-2 regel

Als de ogen van kinderen nog niet ontstaan ​​zijn deze kinderen vaker met een brilsterkte van -6 of hoger. Bij deze hoge bijziendheid kan de oogaslengte zo groot worden dat in de loop van het leven kan leiden tot oogziekten wat slechtziendheid tot gevolg kan hebben.

Inperken

Om dit zoveel mogelijk in te perken is het belangrijk om hier tijdens de kinderleeftijd al op in te spelen. Binnen Isala worden myopiespreekuren gehouden waarbij de brilsterkte en oogaslengte van kinderen gecontroleerd wordt. Naast het corrigeren van de minsterkte, en het geven van oogdruppels geven wij de 20-20-2 regel mee. Neem na 20 minuten dichtbij kijken een pauze van 20 seconden. En ga elke dag minimaal 2 uur naar buiten.

Meer informatie

www.myopie.nl