Contact
  1. Nieuwe behandeling bij ernstig hartfalen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het is maar een sensor van een centimeter groot. Toch belooft de CardioMems ziekenhuisopnamen bij patiënten met ernstig hartfalen te kunnen helpen voorkomen.

Cardioloog Peter Paul Delnoy

Schade aan het hart

Bij hartfalen is de hartspier beschadigd. De pompkracht kan verminderd zijn of de hartspier is stug waardoor het hart zich niet goed vult met bloed. De schade aan het hart kan ontstaan zijn na een hartinfarct of door een langdurige hoge bloeddruk. Ook andere (hart)aandoeningen kunnen het hart overbelasten en tot hartfalen leiden. In Nederland krijgen elk jaar zo’n 40.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen. Naar schatting leven er ruim 230.000 mensen met hartfalen in Nederland. Hiervan is 88% 65 jaar of ouder.

Ernstig hartfalen

‘Zo’n 20% van de mensen met hartfalen heeft ernstig hartfalen: klasse 3 en 4’, legt cardioloog Peter Paul Delnoy uit. ‘Zij hebben niet alleen klachten als kortademigheid, vermoeidheid en vocht vasthouden bij flinke inspanning, maar ook al bij lichte inspanning (klasse 3) of zelfs terwijl zij helemaal niets doen (klasse 4). In de Monitor HF Trial, die we vanuit Isala Hartcentrum samen met het Erasmus MC in Rotterdam en 20 hartcentra in Nederland hebben opgezet, doen we onderzoek naar de CardioMems bij mensen met hartfalen klasse 3 en 4.’

Landelijk onderzoek

In het kader van het onderzoek krijgen de komende maanden in Isala Hartcentrum tussen de tien en twintig patiënten een CardioMems geplaatst. ‘Dit onderzoek is opgezet in nauwe samenwerking met Zorg Instituut Nederland (zorgverzekeraars) en het ministerie van Volksgezondheid. De gegevens van de patiënten nemen we mee in het onderzoek, waaraan in totaal zo’n twintig hartcentra in Nederland meedoen. Zo willen we kijken of de kwaliteit van leven voor patiënten met ernstig hartfalen verbetert en zij minder vaak opgenomen worden in het ziekenhuis omdat hun klachten verergeren.’

Hooggespannen verwachtingen

De verwachtingen zijn hooggespannen. ‘In Amerika hebben sinds 2011 al duizenden hartfalenpatiënten een CardioMems geïmplanteerd gekregen. Uit onderzoek daar blijkt dat dankzij de sensor bij 40% van deze patiënten ziekenhuisopnamen door hartfalen zijn voorkomen. Met de Monitor HF Trial willen we onderzoeken of ook Nederlandse hartfalenpatiënten geholpen zijn met deze nieuwe behandeling.’

Lees ook het verhaal van mevrouw Van Zomeren. Al zo’n dertig jaar tobt mevrouw Van Zomeren (77) met haar hart. Speelden eerst hartritmestoornissen haar parten, later kwam daar ook hartfalen bij. Eigenlijk was er geen behandeling meer mogelijk. Toen was daar de CardioMems.

Gerelateerd nieuws