Contact
  1. Nieuwe bekendmaking donorschap oud-gynaecoloog Sophia ziekenhuis

Oud-gynaecoloog van het voormalige Sophia ziekenhuis uit Zwolle gebruikte zijn eigen sperma of donorsperma in plaats van dat van de partner zonder medeweten van de patiënt (wensouders).

Isala maakte op 6 oktober vorig jaar, samen met de familie van gynaecoloog Wildschut en de familiegroep met donorkinderen bekend dat Wildschut bij KID-behandelingen (Kunstmatige Inseminatie met Donorsperma) ook eigen sperma gebruikte. Deze inmiddels overleden arts hield zich in de periode van 1981 tot en met 1993 bezig met vruchtbaarheidsbehandelingen in het Sophia Ziekenhuis in Zwolle.

KIE-behandeling

Inmiddels is gebleken dat gynaecoloog Wildschut niet alleen eigen sperma heeft gebruikt bij KID-behandelingen, maar ook bij KIE-behandelingen (Kunstmatige Inseminatie met Eigen sperma van de partner). Recent is duidelijk geworden dat bij een aantal ouders waarbij een KIE-behandeling was afgesproken, waarbij zij er dus van uitgingen dat inseminatie plaatsvond met sperma van de eigen partner, dit niet is gebeurd. Het gebruikte sperma was niet van de eigen partner, maar van gynaecoloog Wildschut of een andere spermadonor.

In november 2020 meldden zich verschillende moeders bij Isala die in het verleden een KIE-behandeling in het oude Sophia-ziekenhuis hebben gehad. DNA-onderzoek toonde aan dat hun kinderen matchten aan het DNA-profiel van gynaecoloog Wildschut of een andere donor.

De handelswijze van Wildschut vindt Isala volstrekt onacceptabel. Isala’s medeleven gaat uit naar de betrokken ouders en kinderen. Isala biedt hen nazorg aan. Zij biedt hen graag de mogelijkheid om contact op te nemen met hun vragen en de emoties die deze handelwijze mogelijk bij hen en hun naasten teweeg heeft gebracht. Isala staat in contact met Fiom (specialist in afstammingsvragen) in het kader van nazorg voor betrokkenen. Daarnaast heeft Isala in december 2020 de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over deze nieuwe zaak geïnformeerd.

Extern onderzoek

Isala heeft een onderzoek ingesteld om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de situatie, de omvang en werkwijze van Wildschut. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe onderzoekscommissie. Voorzitter van deze commissie is mevrouw prof. dr. Didi Braat, emeritus hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie, alsmede Voortplantingsgeneeskunde aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. De uitkomsten van het onderzoek delen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de betrokkenen.

Het belang van de betrokkenen staat voor Isala voorop. De eerste zorg gaat dan ook uit naar hen die vragen hebben naar aanleiding van dit bericht. Het onderzoek zal omstreeks juli 2021 worden afgerond. De conclusies van het onderzoek zullen leidend zijn voor Isala om te bepalen hoe zij verder met deze zaak om zal gaan.

Persoonlijk gesprek

Isala realiseert zich dat dit bericht vragen over de eigen identiteit kan oproepen bij kinderen en ouders bij wie gynaecoloog Wildschut fertiliteitsbehandelingen heeft uitgevoerd in de periode van 1981 tot en met 1993 in het voormalige Sophia ziekenhuis in Zwolle.

Wij bieden graag de mogelijkheid aan oud-patiënten (zowel ouders als ook hun kinderen) van gynaecoloog Wildschut die hier vragen over hebben, om in gesprek te gaan. Op deze wijze kan Isala nagaan wat wij voor u kunnen betekenen. Mogelijk leveren deze gesprekken ook informatie op ten behoeve van het lopende onderzoek.

U kunt met al uw vragen hierover vrijblijvend met ons contact op nemen via het speciaal hiervoor bestemde telefoonnummer (038) – 424 23 55.

Ook kunt u ons mailen via berichtfertiliteit@isala.nl. Heel graag in deze mail vermelden:

  • naam
  • geboortedatum
  • telefoonnummer

Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

Meer informatie

  • Kijk op www.fiom.nl/Wildschut voor meer informatie over donorverwantschap en wat je kunt doen als je donorkind of ouder van een donorkind bent.
  • Artikel De Stentor met interview bestuurslid Ina Kuper en klinisch embryoloog Max Curfs.

Vraag en antwoord

Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving, kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft.

Deze arts heeft tot en met 1993 bij het fertiliteitscentrum van het Sophia ziekenhuis gewerkt. Dit betekent dat als u na oktober 1994 bent geboren, deze arts uw biologische vader niet kan zijn. Bent u na 1 juni 1981 en vóór 1 oktober 1994 geboren, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Op deze wijze kan Isala nagaan wat wij voor u kunnen betekenen.

Deze arts heeft in de periode van 1981 tot en met 1993 bij het fertiliteitscentrum van het voormalige Sophia ziekenhuis gewerkt. Bent u met donorsperma of sperma van eigen partner behandeld (=KIE-behandeling; Kunstmatige Inseminatie met Eigen sperma) tussen 1 januari 1981 en 1 januari 1994? Dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (038) 424 2355 of via berichtfertiliteit@isala.nl.

U mag te allen tijde uw medisch dossier op vragen. Wij gaan onze uiterste best doen om dit dossier te vinden.

In verband met het recht op privacy doen wij daar geen uitspraken over. Het is aan de betrokkene zelf (dus als donorkind of als moeder van donorkind) te bepalen om zelf te beslissen om hierop actie te ondernemen, zoals contact opnemen met Isala, via telefoonnummer (038) 424 23 55 of berichtfertiliteit@isala.nl.

Voor meer informatie over donorgegevens en afstammingsvragen, kunt u contact opnemen met Fiom, specialist afstammingsvragen.

Heeft u nog andere vragen naar aanleiding van de berichtgeving, dan kunt u die stellen via telefoonnummer (038) 424 23 55 of berichtfertiliteit@isala.nl.

Gerelateerd nieuws